icon

Nieuwe Pachtregeling

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een nieuwe regeling voor pacht die vermoedelijk op 1 september 2007 in werking zal treden.

De huidige Pachtwet zal dan verdwijnen en er komt een nieuwe pachtregeling in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Met deze nieuwe regeling wordt beoogd de in de praktijk gerezen knelpunten op te lossen en te komen tot een actueler en flexibeler pachtsysteem, deels door middel van liberalisering. Onder meer de volgende belangrijke wijzigingen komen hierin voor.

Voor de eenmalige pachtcontracten geldt er niet langer een maximale termijn van twaalf jaar.
De pachttermijn voor een hoeve bedraagt nu 12 jaar en voor los land 6 jaar. In beide gevallen kan straks een pachtovereenkomst met een langere of een kortere duur worden aangegaan.

Voor pachtovereenkomsten met een pachttermijn van korter dan 6 jaar zal het dwingende pachtrecht niet gelden. De pachter heeft aldus geen opzeggingsbescherming, geen voorkeursrecht en er vindt geen pachtprijstoets plaats. De pachtovereenkomst wordt daarnaast niet van rechtswege verlengd met 6 jaar. Voor pachtcontracten met een pachttermijn langer dan 6 jaar is dwingend recht wel van toepassing. De pachtprijstoets vindt in dat geval plaats vanaf de eerste dag van de looptijd van de overeenkomst.

Daarnaast wordt het voorkeursrecht van de pachter bij overdracht van het verpachte gewijzigd. Nu dient de verpachter die het verpachte land of de hoeve wil verkopen, de pachter in de gelegenheid te stellen het verpachte te kopen. Onder de nieuwe regeling hoeft, naast de bestaande uitzonderingen, het verpachte niet te worden aangeboden aan de pachter in het geval het verpachte land of gebouw wordt verkocht aan een veilige verpachter die toezegt de pachtrelatie duurzaam in stand te zullen laten.

De rechtsbescherming zal niet wezenlijk veranderen. Zo blijven de Grondkamers bestaan, in tegenstelling tot het oorspronkelijke, eerste, wetsvoorstel. Geschillen kunnen voorgelegd aan de pachtkamer van de rechtbanken en hoger beroep is mogelijk bij het Gerechtshof Arnhem. Nieuw is dat cassatie kan worden ingesteld bij de Hoge Raad.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Pachtregeling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief