icon

Spareribs en algemene voorwaarden

Het onderwerp kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht: algemene voorwaarden. U kent ze wel, die ineens opduikende kleine lettertjes waarin blijkt te staan dat het alleen onbeperkt spareribs eten is, wanneer door middel van bonnetjes kan worden aangetoond dat eerder op de dag zowel een ontbijt als een lunch van normale proporties is genuttigd.
Maar hoe zit het nu precies? Algemene voorwaarden – schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen – moeten door degene die zulke voorwaarden wil gebruiken, aan zijn wederpartij uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Als dat niet het geval is, kan de wederpartij een beroep doen op de vernietigbaarheid van bedingen in die algemene voorwaarden.

In tegenstelling tot wat velen denken, is het uitdrukkelijk niet voldoende om op de rekening of in een orderbevestiging te verwijzen naar algemene voorwaarden, of om aan te geven dat de voorwaarden op verzoek zullen worden toegestuurd. De wet is duidelijk: de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden moet een redelijke gelegenheid hebben gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen en dus moeten ze voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld.

Maar dan zijn we er nog steeds niet: aan sommige bedingen mag de gebruiker zijn wederpartij niet houden, ook al zijn de voorwaarden vooraf ter hand gesteld. De wetgever heeft twee lijsten opgesteld van bedingen die hetzij onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij, hetzij waarvan wordt vermoed dat zij onredelijk bezwarend zijn. Langs die weg kan een wederpartij alsnog onder bepaalde bedingen uitkomen.

Op het bovenstaande bestaan uiteraard weer uitzonderingen. Ondernemingen met meer dan vijftig werknemers komen niet in het genot van het merendeel van deze beschermende regels en als twee partijen al langer zaken doen met elkaar onder dezelfde voorwaarden, dan hoeft niet iedere keer opnieuw een set voorwaarden ter hand te worden gesteld.
Ook als van de gebruiker redelijkerwijs niet kan worden gevergd, dat hij aan de wederpartij voor of bij het sluiten van een overeenkomst zijn voorwaarden ter hand stelt, geldt ook een uitzondering. Het standaardvoorbeeld hiervoor zijn de voorwaarden van de spoorwegen. Van het spoorwegbedrijf kan redelijkerwijs niet worden gevergd, dat voor of bij het sluiten van een overeenkomst (lees: een reiziger koopt een kaartje) de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld.
Als de voorwaarden tijdig ter hand zijn gesteld, maar de wederpartij leest ze niet, komt dat voor zijn eigen risico – hij heeft immers de kans gehad om de voorwaarden te lezen.

Onbeperkt spareribs eten is dus alleen dan niet onbeperkt, indien voor of bij het doen van de bestelling aan de hongerige restaurantbezoeker de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld.


Daan Timmerman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Spareribs en algemene voorwaarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief