icon

Sigaren bij het tankstation

Vier tabaksproducenten, die samen ongeveer 90% van de totale omzet van de sigarenindustrie in Nederland voor hun rekening nemen, hebben een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden.

De achtergrond van dit kort geding was de volgende. De tabaksproducenten maken voor de distributie en verkoop van hun producten o.a. gebruik van benzinestations. Daartoe hebben ze met eigenaren van ruim duizend benzinestations commerciële arrangementen gesloten, op grond waarvan – in ruil voor een financiële vergoeding – in tabaksverkooppunten blanco dispensers op de toonbank worden opgesteld, waarin 10 à 20 doosjes sigaren worden geplaatst. Eén van deze benzinestations heeft echter onlangs een boete opgelegd gekregen van € 4.500,-, omdat het daarmee het reclame- en sponsoringverbod van tabak, zoals opgenomen in de Tabakswet, zou hebben overtreden. Het benzinestation heeft bezwaar aangetekend tegen de boete.

Volgens de Staat der Nederlanden zou het uitstallen van sigaren op deze wijze niet voldoen aan de uitzondering op het reclameverbod, die inhoudt: 'de reguliere presentatie van te koop aangeboden tabaksproducten door middel van het tonen daarvan in een gesloten verpakking tegen een neutrale achtergrond en de normale prijsaanduiding daarvan in tabaksverkooppunten.' Met 'reguliere presentatie' zou volgens de Staat zijn gedoeld op de verkoop van tabaksproducten in normale schappen of rekken met normale prijsaanduidingen, en alles wat daarvan afwijkt zou verkoopbevorderend werken en op grond van de Tabakswet niet zijn toegestaan.
Volgens de tabaksproducenten, daarentegen, wordt met 'reguliere presentatie' gedoeld op hetgeen qua presentatie gebruikelijk was in de afgelopen jaren.

In het kort geding hebben de tabaksproducenten de rechter verzocht om aan de Staat te verbieden ook andere benzinestations te beboeten, zolang niet op het bezwaar tegen de boete is beslist.
De rechter in kort geding heeft overwogen dat inderdaad niet goed valt in te zien dat de wetgever onder reguliere presentatie alleen de presentatie in de normale schappen of rekken heeft bedoeld en níet hetgeen gebruikelijk was in de afgelopen jaren. Mede gezien de grote materiële belangen van de tabaksproducenten, acht de rechter het gewenst dat gewacht wordt met verdere beboetingen, totdat op het bezwaar tegen de huidige boete is beslist. In de tussentijd zullen de opsporingsambtenaren van het Ministerie van VWS dus niet mogen overgaan tot inspectie, onderzoek, vervolging en sanctionering van de benzinestations…


Cindy Waayers is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sigaren bij het tankstation

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief