icon

Jaarverslag Hoge Raad

In de bijdrage van 11 mei 2005 schreven wij over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak, waarin onder andere zorgen worden uitgesproken over de toenemende werkdruk voor de rechtspraak en dat daardoor mogelijk de kwaliteit van de rechtspraak onder druk is komen te staan. Op 25 mei 2005 publiceerde de Hoge Raad der Nederlanden haar verslag over de jaren 2003 en 2004.

Opvallend is dat de Hoge Raad een deel van de schuld voor die toenemende werkdruk legt bij de advocaten. Met name in het strafrecht, zouden advocaten te vaak “kansloze” cassatieberoepen instellen. De Hoge Raad geeft een duidelijke vingerwijzing, voornamelijk aan strafrechtadvocaten die proberen vrijspraak te krijgen bij een geringe overschrijding van de “redelijke termijn” waarbinnen een strafzaak moet zijn afgedaan. In dergelijke gevallen is het immers vaste rechtspraak dat bij overschrijding van de “redelijke termijn”, strafvermindering in de regel het gevolg is en niet vrijspraak.

Er zullen veel advocaten zijn, die deze vingerwijzing onterecht achten en die daaraan ook geen gevolg zullen geven. Zij dienen immers het belang van hun cliënt voorop te stellen en daar geldt dat je “nooit kan weten hoe een koe een haas vangt”, aldus die advocaten. Het gevolg van dergelijke handelswijze kan echter zijn dat cliënten blij worden gemaakt met een mus die achteraf dood blijkt te zijn. Wij zullen ons hier onthouden van commentaar, maar er kunnen natuurlijk wel lastige situaties ontstaan, bijvoorbeeld als een cliënt perse wil doorprocederen terwijl de advocaat er weinig heil in ziet.

Het verslag bevat verder een bruikbaar overzicht van enkele geruchtmakende en belangrijke arresten die zijn gewezen, en geeft een nuttige kijk in de algemene gedachtengang van de Hoge Raad. Het verslag van de Hoge Raad zwijgt overigens over de, vemeende, tendens dat steeds vaker de lagere (civiele) rechtspraak niet voldoet aan de eisen van een deugdelijke motivering. Wellicht dat het verslag van 2007 daarop wat dieper zal ingaan.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Jaarverslag Hoge Raad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief