icon

Nieuw stelsel belastingrechtspraak

De Eerste Kamer heeft op 13 december 2004 een wetsvoorstel aangenomen om de belastingrechtspraak anders in te delen.
Tot nu toe verliep de rechtsgang als volgt: was de belastingplichtige het niet eens met een besluit van de fiscus, dan maakte hij bezwaar bij de belastingdienst zelf. Leidde dat niet tot het gewenste resultaat, dan was de gang naar het Gerechtshof stap twee. Stap 3 was cassatie bij de Hoge Raad.
Per 1 januari 2005 komt er een tussenstap bij. Na bezwaar staat beroep open bij de rechtbank. Van het vonnis van de rechtbank, staat vervolgens hoger beroep open bij het Gerechtshof, waarna nog cassatie kan volgen. Dit is analoog aan de reguliere civiele procesgang.
De gang naar de rechtbank is echter niet onbeperkt: de onderwerpen zijn verdeeld over de arrondissementen. Voor zaken over belastingen van lagere overheden (provincies, gemeentes en waterschappen) staan alle 19 rechtbanken open. Voor kwesties rond rijksbelastingen kan de belastingplichtige alleen bij de rechtbanken Arnhem, Breda, Den Haag, Haarlem en Leeuwarden terecht. Deze rechtbanken zijn gekoppeld aan de Hofressorten Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Amsterdam en Leeuwarden. Verder krijgt de rechtbank Haarlem als extra taak alle douanezaken, vanwege de nabijheid van Schiphol.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw stelsel belastingrechtspraak

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief