Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Energietransitie

In 2030 moet de uitstoot van CO2(broeikasgassen) ten opzichte van 1990 met 40% zijn verminderd, het aandeel hernieuwbare energie moet naar 27% zijn verhoogd én er moet 30% energiebesparing zijn gerealiseerd. Deze transitie naar duurzame energiebronnen, zoals zon- en windenergie, is zeer complex en heeft voor iedereen gevolgen. Onder andere voor projectontwikkelaars en VvE’s:
binnen afzienbare tijd volledig van het gas af en meer aandacht voor eigen productie van stroom? Niet alleen technisch en economisch, maar ook juridisch een grote uitdaging.

De juridische aspecten van de energietransitie

Wetgeving op het gebied van de energietransitie is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt de komende jaren wet- en regelgeving gewijzigd om de transitie naar duurzame energie mogelijk te maken, zoals de Warmtewet en de Mijnbouwwet, en worden nieuwe wetten vastgesteld, zoals de Energiewet. Ook worden klimaat- en energieakkoorden (zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau) gesloten. U mag van ons verwachten dat wij deze ontwikkelingen op de voet volgen en ‘out of the box’ denken wanneer dat nodig is. De energietransitie heeft raakvlakken met veel verschillende rechtsgebieden, zoals het omgevingsrecht, het VvE-recht en het huurrecht. Wieringa Advocaten heeft de experts in huis die naadloos met elkaar samenwerken op deze gebieden en de markt van verschillende kanten kennen.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten