icon

Hybride warmtepompen vanaf 2026 verplicht bij vervanging verwarmingsinstallatie

Recent heeft het kabinet een kamerbrief verzonden waarin de nieuwe normering gericht op het stimuleren van hybride warmtepompen wordt aangekondigd. Vanaf 2026 wordt beoogd om bij vervanging van de cv-ketel hogere eisen te stellen aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallaties. Het kabinet geeft daarmee invulling aan de motie van de Tweede Kamer en het coalitieakkoord.

Een hybride warmtepomp bestaat uit een warmtepomp en een ´gewone´ cv-ketel. Daarom zal de hybride warmtepomp voor veel woningen geschikt zijn, omdat op de echte koude dagen de cv-ketel kan bijspringen. Volgens het kabinet kan dit tot gemiddeld 60% besparing op het aardgasverbruik opleveren.

De nieuwe normering zal worden opgenomen in Besluit bouwwerken leefomgeving, een besluit onder de nieuwe Omgevingswet. De streefdatum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2023 (daarover blogden wij al eerder). Het Besluit bouwwerken leefomgeving is vergelijkbaar met wat nu het Bouwbesluit 2012 is.

Voor woningen die niet geschikt zijn, geldt de bovenstaande verplichting niet. Wanneer een woning niet geschikt is, wordt niet nader uitgewerkt in de kamerbrief. Wellicht dat daarbij gedacht kan worden aan woningen die niet geïsoleerd kunnen worden, of waarin geen ruimte is voor het warmtepomponderdeel. Het kabinet zal dit nog nader moeten uitwerken. Ook bestaat een uitzondering indien op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas wordt aangesloten. Dit kan bijvoorbeeld een warmtenet zijn. Veel gemeenten hebben in hun transitievisie vastgelegd voor welke wijken een warmtenet is beoogd. Dit aantal zal in 2026 ongetwijfeld nog groter zijn.

Voor de aansluiting van de hybridewarmtepomp kan gebruik gemaakt worden van de al bestaande ISDE-subsidie. Deze subsidie kan gebruikt worden wanneer twee verduurzamingsmaatregelen gecombineerd worden, zoals vloer- en dakisolatie, of voor één grote verduurzamingsmaatregel, zoals de hybride warmtepomp. Deze subsidie is dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet € 150 miljoen per jaar gereserveerd om woningeigenaren met de subsidie te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0% voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hybride warmtepompen vanaf 2026 verplicht bij vervanging verwarmingsinstallatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief