Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is al jaren één van de grootste sectoren van onze economie. Binnen ons kantoor vormt het een belangrijke branche. Wieringa Advocaten werkt voor verschillende bedrijven, van automatiseringsbedrijven tot fiscalisten en van accountants tot bedrijven in de facilitaire dienstverlening.

Adviseren en procederen

Wieringa Advocaten staat ondernemingen bij in interne kwesties omtrent structuur en samenwerking maar ook bij fusies, overnames, ontbinding en afwikkeling.
Daarnaast zijn we vaak nauw betrokken bij de totstandkoming van contracten en/of algemene voorwaarden. Dat vraagt om maatwerk, en dat leveren wij graag. Indien nodig procederen wij ook. De advocaten van Wieringa hebben een (internationale) procespraktijk en procederen bij verschillende gerechtelijke instanties.

Juridisch advies en compliance
Ook over kwesties die de directe praktijkuitoefening van onze cliënten betreffen adviseren wij hen. Denk aan de notaris die met een ingewikkeld beslag te maken krijgt. De deurwaarder die zich afvraagt of hij wel tot executie van een vonnis kan overgaan. Het trustkantoor dat met compliance-vragen zit. Of het veilinghuis dat een geschil heeft met een afnemer die niet wil betalen. Daarnaast constateren wij dat het toezicht door de overheid de laatste jaren is verscherpt en dat wet- en regelgeving voor de zakelijke dienstverlening zich steeds verder uitbreiden. Ook dat vraagt om deskundige bijstand.
Er is geen rechtsgebied dat in deze sector buiten beschouwing blijft. Daarom zijn al onze disciplines in de branchegroep zakelijke dienstverlening vertegenwoordigd.
Ten slotte werken wij natuurlijk graag met andere zakelijke dienstverleners om in dossiers van wederzijdse cliënten een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten