Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Corporate Law and Business Structuring

Boete bestuurders bij overtreding Mededingingswet

In een eerdere bijdrage werd melding gemaakt van een voorstel tot wijziging van de Mededingingswet. Het voorstel beoogt "de effectiviteit en de doelmatigheid van de handhaving van de Mededingingswet te vergroten en de systematiek van deze wet zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de actuele Europese mededingingsregels". Dit wetsvoorstel is nu aangenomen door de Eerste Kamer.

De voornaamste nieuwe maatregel is de introductie van de mogelijkheid om bestuurders boetes op te leggen bij overtredingen van de Mededingingswet (d.w.z. aan personen die opdracht tot een overtreding hebben gegeven, of daaraan leiding hebben gegeven). Dergelijke regelgeving bestaat in de Verenigde Staten al langer, en leidt zo nu en dan tot - met veel publiciteit omgeven - veroordelingen van bestuurders.

Afgezien van de financiële aspecten, die bij vermogende bestuurders vaak ondergeschikt zijn, moet vooral de publiekelijke schande die een veroordeling met zich mee brengt, de prikkel zijn voor bestuurders om de wet te respecteren. Tevens krijgt de NMa de bevoegdheid om woningen binnen te treden, na toetsing door de rechter-commissaris.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Eriks recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten