icon

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Private partij krijgt verantwoordelijkheid controle

Na langdurige onzekerheid over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), is er nu duidelijkheid. De wet treedt gefaseerd in werking op 1 januari 2024 en zal grote veranderingen teweegbrengen in het bouwrecht. Het doel van de wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht. Verscheidene partijen zoals opdrachtgevers, projectontwikkelaars, architecten, aannemers en gemeenten zullen hierdoor geraakt worden. Het primaire doel van deze wet is om de bouwkwaliteit te verbeteren, de positie van consumenten te versterken en de bevordering van kwaliteitsverbetering en reductie van faalkosten. In deze blog zullen de voornaamste wijzigingen die de Wkb met zich meebrengt, behandeld worden.

Een private partij krijgt nu de verantwoordelijkheid voor de controle. De gemeente is niet langer betrokken bij het toetsen van bouwtechnische voorschriften tijdens de vergunningverlening, waardoor de vergunningplicht wordt vervangen door een meldingsplicht. De kwaliteitsborger, een private partij, is verantwoordelijk voor de toetsing of het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Indien er geen positieve verklaring van de kwaliteitsborger is, kan de gemeente de ingebruikname van het bouwwerk tegenhouden.

Aansprakelijkheid aannemer verhoogd

Momenteel is de aannemer vrijgesteld van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken die de opdrachtgever op het moment van oplevering redelijkerwijs had moeten opmerken. Echter, onder de Wkb wordt hierop een uitzondering gemaakt voor de aanneming van bouwwerken. In dit geval is de aannemer ook verantwoordelijk voor gebreken die niet zijn ontdekt bij de oplevering, tenzij deze gebreken niet aan hem zijn toe te schrijven. Als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan er niet ten nadele van hem worden afgeweken van deze regel. In andere gevallen kan er wel ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, als dit expliciet is opgenomen in de overeenkomst. Dit betekent dat de aannemer niet langer kan volhouden dat de opdrachtgever het gebrek had moeten ontdekken bij de oplevering van het bouwwerk.

Waarschuwingsplicht voor aannemer verzwaard

De aannemer heeft momenteel de verantwoordelijkheid om de opdrachtgever op de hoogte te stellen van eventuele fouten in het ontwerp, ook wel bekend als de waarschuwingsplicht. Met de inwerkingtreding van de Wkb wordt deze waarschuwingsplicht verzwaard. De waarschuwing moet vanaf dan schriftelijk en ondubbelzinnig zijn, en deze verplichting kan niet worden omzeild bij een opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Esmee Wolters is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief