icon

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld?

Eerder schreven wij dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw werd uitgesteld tot 1 juli 2023. Het idee was dat de resultaten van de testen en het vervolgproces in de loop van de afgelopen en komende maanden zou worden besproken in beide Kamers en met andere betrokkenen. Op 20 december 2022 vond een vergadering plaats van de Eerste Kamer commissies IWO en EZK/LNV. In deze vergadering is beslist dat er – in tegenstelling tot de wens van minister De Jonge – nog geen datum voor plenaire behandeling voor het niet voor te hangen ontwerp-KB zal worden bepaald. Daarmee lijkt de inwerkingtreding op 1 juli 2023 wederom op losse schroeven te staan.

Vergadering Eerste Kamer commissies

Naar aanleiding van de vergadering zijn korte aantekeningen gemaakt. Daaruit volgt dat de commissies besluiten het Adviescollege ICT-toetsing te vragen of het bereid is een nieuw advies te geven op een gelijksoortige vraagstelling over de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) als eerder gebruikt. Zoals wij eerder al aangaven is de DSO een heikel punt en de belemmering voor inwerkingtreding. Uit deze wens voor een nieuw advies zou afgeleid kunnen worden dat de Eerste Kamer zich nog steeds zorgen maakt over de DSO.

Verder stellen de commissies vast op dit moment geen behoefte te hebben aan een deskundigenbijeenkomst. Zij besluiten in plaats daarvan op 17 januari 2023 te inventariseren welke partijen benaderd zullen worden voor een position paper met hun standpunt inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

En tot slot, zoals aangegeven, besluiten de commissies thans niet over te gaan tot het (onder voorbehoud) voorstellen van een datum voor de plenaire behandeling van het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit onderwerp zal worden geagendeerd op 17 januari 2023.

Vervolg

Gelet op de terughoudendheid van de Eerste Kamer commissies lijkt het erg waarschijnlijk dat de datum van 1 juli 2023 niet gehaald gaat worden. Als eis is namelijk eerder een minimale voorbereidingstijd van zes maanden genoemd, wat dus niet gehaald zal worden bij inwerkingtreding op 1 juli 2023. Wellicht weten we op 17 januari 2023 meer; we houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.


Marjolein Zinkhann is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief