icon

Het gebruik van een ‘triple net’ huurovereenkomst

Partijen hebben bij het aangaan van een huurovereenkomst de mogelijkheid om een ‘triple net’ huurovereenkomst aan te gaan. Bij dit soort huurovereenkomsten worden de kosten die betrekking hebben op de verzekeringen van het vastgoed, belastingen en onderhoud bij de huurder neergelegd.

Triple Net

De triple net bepalingen worden meestal toegepast in huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek, het gaat hierbij bijvoorbeeld om een huurovereenkomst voor een garage, kantoorpand, praktijkruimte of werkplaats. Partijen hebben bij een 7:230a BW huurovereenkomst veel contractsvrijheid en kunnen derhalve deze bepaling ook gebruiken. Het doel van een triple net is om de verhuurder vrij te stellen van alle kosten met betrekking tot het gehuurde om zo het rendement uit de huurbetalingen te genieten zonder dat er door de verhuurder nog rekening gehouden hoeft te worden met bijkomende kosten.

De ‘triple net’ is niet standaard in een ROZ-model opgenomen. Er dient dan een aparte bepaling te worden opgenomen voor het onderhoud en de gebreken, immers moeten alle risico’s en kosten van de verhuurder naar de huurder verlegd worden. Het staat partijen dan ook vrij om zelf een verdeling van de kosten voor het onderhoud, verzekeringen en onroerendezaakbelasting te maken in de ‘triple net’ bepaling.

Beleggers

Met name voor beleggers is het triple net-concept aantrekkelijk om op te nemen in huurovereenkomsten, omdat zij daarmee geen rekening meer hoeven te houden met overige kosten en de huur die zij ontvangen is de ‘netto’ huur. Dat is bij uitstek zo bij de verhuur van een geheel gebouw aan één huurder. Dit omdat dan mogelijke discussies over welke huurder wat moet onderhouden en/of betalen voorkomen worden. Bij één huurder voor het gehele gebouw is dit namelijk over het algemeen wel duidelijk.

Verzekeringskosten

De kosten met betrekking tot de verzekeringen voor het gebouw komen, indien overeengekomen, voor rekening van huurder. In de praktijk zal het erop neerkomen dat de huurder de premie voor de verzekering aan de verhuurder betaalt, omdat de verhuurder in beginsel zelf de verzekeringen zal willen regelen. Zo heeft de verhuurder nog altijd controle over de verzekeringen die voor het pand zijn afgesloten, maar behoeft hij de kosten daarvoor niet te dragen. Partijen kunnen in de huurovereenkomst afspraken maken over het beschikbaar stellen van de verzekeringspenningen aan de huurder waarbij huurder dan als (mede)begunstigde vermeld zal staan in de polis.

Onderhoud en gebreken

In een triple net bepaling wordt ook geregeld dat alle verplichtingen met betrekking tot het onderhoud en herstel van het pand bij de huurder liggen. Als de verhuurder niet compleet de controle hierover uit handen wil geven aan de huurder, kan in de huurovereenkomst worden opgenomen dat de huurder aan verhuurder jaarlijks een onderhoudsplan ter beschikking zal stellen. Dit onderhoudsplan kan dan worden getoetst door verhuurder. Ook is het mogelijk om op te nemen in de huurovereenkomst dat de verhuurder gerechtigd is om het gehuurde periodiek te inspecteren om zo te beoordelen of de huurder zich aan het onderhoudsplan houdt.

Conclusie

Partijen kunnen zelf vorm geven aan de huurovereenkomst door opname van een triple net bepaling. Dit wordt met name door beleggers gedaan welke een geheel pand verhuren aan één huurder. Zo hebben beleggers minder omkijken naar het pand omdat dit door de huurder gedaan zal worden.


Esmee Wolters is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het gebruik van een ‘triple net’ huurovereenkomst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief