icon

Wetswijzigingen in het arbeidsrecht juli en augustus 2022

– een update

Werkgevers krijgen op 1 juli 2022 en in augustus 2022 met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. De grotere wetswijzingen, met gevolgen voor het personeelsbeleid van organisaties, worden in augustus verwacht en doorgevoerd. In deze blog worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven.

Juli 2022:

  • Nieuw minimumloon en maximum dagloon: het wettelijke minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar bij een fulltime dienstverband bedraagt met ingang van 1 juli 2022 € 1.756,20 bruto per maand. Het maximum dagloon bedraagt met ingang van 1 juli 2022 € 232,90 bruto per dag.
  • Verval vakantiedagen: de resterende wettelijke vakantiedagen van 2021 komen 1 juli 2022 te vervallen.
  • STAP budget: nieuwe aanvraagperiode: het STAP budget (Stimulering van de ArbeidsmarktPositie) is een individueel ontwikkelingsbudget dat werknemers en werkzoekenden de mogelijkheid biedt om zich te blijven ontwikkelen. Het STAP budget van € 160 miljoen is verdeeld over 5 aanvraagperiodes. De volgende aanvraagperiode start met ingang van 1 juli 2022 om 10:00 uur.
  • Grensarbeiders België en Duitsland: Nederland heeft afspraken gemaakt met België en Duitsland over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen in geval van grensarbeiders. Tot 1 juli 2022 mogen de thuiswerkdagen van grensarbeiders in loondienst worden behandeld als gewerkte dagen in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voorwaarde is dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. Dit betekent dat een werknemer die voor de coronacrisis altijd in Nederland werkte en vervolgens als gevolg van de maatregelen in zijn thuisland – bijvoorbeeld Duitsland – ging werken, in Nederland belast kon blijven op basis van deze goedkeuring. Met ingang van 1 juli 2022 komt deze afspraak te vervallen, wat mogelijk kan leiden tot meer werkgever- en administratieve lasten.

Augustus 2022:

  • Wet transparante arbeidsvoorwaarden: zoals in onze eerdere blog aangekondigd moeten alle werkgevers met ingang van 1 augustus 2022 vanwege de EU-richtlijn zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Met de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt beoogd aan de verplichtingen van de EU- richtlijn te voldoen. De wet introduceert onder meer nieuwe regels voor de informatieplicht van werkgevers, het studiekostenbeding, het nevenactiviteitenbeding en de mogelijkheid om te verzoeken om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel is afgelopen dinsdag aangenomen door de Eerste Kamer.
  • Wet betaald ouderschapsverlof: vanaf 2 augustus 2022 is er een uitkering voor werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Ouders krijgen op grond van de Wbo de eerste 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof betaald. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het maximum dagloon (d.w.z. 70% van € 232,90). Een werknemer moet het betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen. De resterende 17 weken van het ouderschapsverlof kan een werknemer nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind opnemen. Dit laatste deel van het ouderschapsverlof is in principe onbetaald.
  • Vrijstelling tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners: met ingang van 1 april 2022 is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne in werking getreden. Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken hoeven aan de hand van deze Richtlijn niet over een tewerkstellingsvergunning (TWV) te beschikken. Werkgevers dienen wel ten minste twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden bij het UWV te melden dat een vreemdeling op grond van de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor hen werkt.

De vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document (Bewijs van Verblijf) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waaruit blijkt dat ze verblijven in Nederland op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Hierin staat ook dat zij mogen werken. Nog niet elke vluchteling uit de Oekraïne heeft een Bewijs van Verblijf van de IND gekregen. Daarom geldt tot en met 31 augustus 2022 de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met behulp van bijvoorbeeld een paspoort. Na 31 augustus 20202 heeft iedere Oekraïense vluchteling een Bewijs van Verblijf nodig om te kunnen werken in Nederland.Een paspoort alleen is dan niet meer voldoende.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, hulp nodig hebben bij het aanmelden van werknemers uit de Oekraïne, of uw arbeidsovereenkomsten willen laten aanpassen op de toekomstige regelgeving, neem dan gerust contact met ons op.


Kiki Manse is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetswijzigingen in het arbeidsrecht juli en augustus 2022

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief