icon

Update inwerkingtreding Omgevingswet

Eerder schreven wij dat de Tweede kamer een motie heeft aangenomen waarin staat dat inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet definitief op 1 januari 2023 zal zijn. Zoals wij schreven moet de Eerste Kamer ook instemmen met deze inwerkingtredingsdatum. Op 7 juni 2022 hebben de Eerste Kamercommissies vergaderd hierover.

Uitkomst vergadering Eerste Kamercommissies

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten in meerderheid het voorbehoud bij de plenaire behandeling van het ontwerp-Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet te laten vervallen, als gevolg waarvan geen plenaire behandeling zal plaatsvinden op 21 juni 2022. Oftewel, er is voorlopig nog geen datum vastgesteld voor het debat over het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Dit terwijl de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening eerder heeft aangegeven dat 21 juni aanstaande de uiterste datum is om in te stemmen, zo blijkt uit het verslag van het schriftelijk overleg die is vastgesteld op 7 juni 2022. De commissies besluit in de plaats hiervan een mondeling overleg met de minister in de plannen op 21 juni 2022, waarbij (nog) geen besluitvorming over het ontwerp-Koninklijk besluit zal plaatsvinden.

Beantwoording nadere vragen door de minister

Op 3 juni 2022 heeft de minister diverse schriftelijke vragen van diverse commissies beantwoord. Uit deze vragen volgt dat de commissies zich met name zorgen maken over de functionaliteiten van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en het oefenen van de bestuursorganen met het DSO. Dit zijn kwesties die al langer spelen, en waar wij meermaals over hebben geschreven.

Duidelijkheid over de inwerkingtreding

De minister heeft aangegeven dat om de wet op 1 januari 2023 in werking te laten treden, er op uiterlijk 1 juli 2022 duidelijkheid moet zijn voor burgers, bedrijven en bevoegde gezagen. In de hoofdroute is dan ook uitgegaan van publicatie van het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit in het Staatsblad op uiterlijk 1 juli 2022. Daarom zou volgens de minister stemming van de Eerste Kamer op 28 juni 2022 de uiterste datum zijn.

Vervolg

De minister heeft nogmaals aangegeven dat hij zich ervan bewust is dat op 1 januari 2023 nog niet alles conform het beoogde eindbeeld zal werken, zo blijkt uit het verslag van het schriftelijk overleg die is vastgesteld op 7 juni 2022. Dat is volgens de minister ook niet nodig voor een verantwoorde invoering. Het is de vraag of de Eerste Kamer hier genoegen mee zal nemen en tijdig zal instemmen met het ontwerp-Koninklijk Besluit. Wellicht wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Update inwerkingtreding Omgevingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief