icon

Streefdatum inwerkingtreding Omgevingswet toch 1 januari 2023

Inmiddels hebben wij al vele blogs geschreven over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet en dat die datum telkens wordt uitgesteld. Onze laatste blog vermeldde nog dat de inwerkingtreding op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zou plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat ook 1 oktober 2022 niet wordt gehaald en dat 1 januari 2023 de streefdatum is.

Uit de brief van 10 maart 2022 van VNG en uit de Kamerbrief bij het ontwerp-Koninklijk Besluit wordt duidelijk waarom 1 oktober 2022 niet gehaald wordt.

Stand van zaken

Uit de brieven blijkt dat is gebleken dat op basis van de stand van zaken in de uitvoeringspraktijk, rapporten, de planning van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de gesprekken met de softwareleveranciers de datum van 1 januari 2023 voldoende tijd zou bieden voor bevoegde gezagen om een halfjaar te oefenen en in te regelen om het stelsel werkend te krijgen. Daarnaast zou 1 januari ook een logisch moment zijn in relatie tot de begrotingscyclus en de toewijzing van capaciteit.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het grootste zorgenkindje voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft toch wel het DSO. Ook nu blijkt weer dat er meer tijd nodig is om verder te werken aan de stabiliteit van het DSO zodat op basis van een stabiel en functionerend stelsel goed kan worden geoefend en de nieuwe manier van werken kan worden ingeregeld. Van belang is dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling doorgang kan vinden, aldus de Minister. De komende tijd zullen de onderdelen die noodzakelijk zijn om goed te kunnen oefenen met het DSO worden verbeterd, daarvoor is een aangescherpte planning voor de rest van 2022 opgesteld.

Budget uit het regeerakkoord

Er is €150 miljoen gereserveerd vanuit het regeerakkoord om gemeenten te compenseren voor de kosten voor de invoering van de Omgevingswet. De komende maanden zullen gemeenten (en andere overheden) tijd en ruimte moeten reserveren voor het (verder) inregelen van het stelsel en het oefenen met het DSO, zodat de transitie naar de Omgevingswet soepel kan verlopen.

Koninklijk besluit en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 is op 24 februari 2022 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord gaat, zal de Omgevingswet definitief op 1 januari 2023 in werking treden. Op dat moment zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden, omdat deze wet is gekoppeld aan de Omgevingswet. In de brief behorende bij het ontwerp-Koninklijk Besluit is te lezen dat Minister De Jonge ernaar streeft om de het Koninklijk Besluit in april te publiceren, vanaf dan zal de inwerkingtreding per 1 januari 2023 definitief zijn.

Conclusie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels al zo vaak uitgesteld, dat het bijna niet meer is voor te stellen dat de Omgevingswet daadwerkelijk nog een keer in werking zal treden. De in deze blog besproken brief van de VNG en de brief bij het concept-Koninklijk Besluit van de Minister lijken echter vertrouwen te wekken dat het stelsel per 1 januari 2023 klaar is voor gebruik. De beide Kamers moeten het daar dan uiteraard wel mee eens zijn. Immers is reeds eerder een keer een ontwerp-Koninklijk Besluit aan de Kamers aangeboden die vervolgens door de Tweede Kamer als gevolg van de demissionaire status van het kabinet controversieel werd verklaard. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Streefdatum inwerkingtreding Omgevingswet toch 1 januari 2023

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief