icon

(Iets) zwaardere informatieplicht voor de opdrachtgever onder de nieuwe UAV GC 2020

Naar verwachting wordt de nieuw UAV GC 2020 in het voorjaar van 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van de UAV GC 2005 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd waaronder op het gebied van informatievoorziening door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. Vooral bij geïntegreerde contracten (waarbij het ontwerp, de uitvoering en vaak ook het meerjarig onderhoud aan één opdrachtnemer wordt uitbesteed) is goede informatieverstrekking essentieel voor een succesvolle realisatie van een project.

In de UAV GC is onder andere een wijziging aangebracht met betrekking tot de informatieplicht van de opdrachtgever. Deze is zwaarder geworden en sluit meer aan bij de UAV 2012, de algemene voorwaarden die vaak worden gebruikt bij aannemingsovereenkomsten.

Verstrekken van informatie

In paragraaf 3 lid 3 van de concept UAV GC 2020 wordt de opdrachtgever verantwoordelijk gehouden indien hij geen of onvolledige informatie heeft verstrekt èn de opdrachtnemer kan aantonen dat tijdens het werk of het meerjarig onderhoud blijkt dat de situatie afwijkt van wat hij redelijkerwijs had mogen verwachten. In de UAV GC 2005 ontbrak een dergelijke bepaling die ziet op geconstateerde afwijkingen tijdens de looptijd van het project. Hier wordt deels aangesloten bij de informatieverplichting van de opdrachtgever zoals neergelegd in 29 lid 3 UAV 2012 waarin de opdrachtgever verantwoordelijk wordt gehouden voor een situatie afwijkend van het bestek en de opdrachtnemer recht heeft op bijbetaling indien een dergelijke afwijking zich voordoet en de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening moet komen.

Verschil tussen de UAV GC 2020 en de UAV 2012 blijft nog steeds bestaan: de opdrachtnemer heeft onder de UAV GC 2020 een zwaardere bewijslast dan de opdrachtnemer onder de UAV 2012. De opdrachtnemer moet namelijk aantonen dat hij de afwijkende situatie redelijkerwijs niet had hoeven verwachten. In de praktijk kan dit alsnog voor problemen zorgen, vooral omdat de opdrachtgever onder de UAV GC 2020 (net als in de UAV GC 2005) slechts gehouden is die informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het realiseren van het Werk en/ of het Meerjarig Onderhoud. Noodzakelijk betekent dat informatie die de opdrachtnemer zelf elders vandaan kan halen, niet door de opdrachtgever verstrekt hoeft te worden. De informatieplicht is en blijft in de UAV GC dus beperkter dan in de UAV 2012 waarin de opdrachtgever in principe verplicht is alle van belang zijnde informatie te verstrekken aan de opdrachtnemer. Vanwege de grotere onderzoeksplicht van de opdrachtnemer is dan ook minder snel aan de eis “redelijkerwijs niet te verwachten” zoals omschreven in de nieuwe paragraaf 3 lid 3 voldaan.

Juistheid van informatie

Een andere wijziging ten opzichte van de UAV GC 2005 is dat de opdrachtgever in plaats van verantwoordelijkheid tot verstrekken van informatie, verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie heeft. Deze wijziging is neergelegd in paragraaf 3 lid 2 van de nieuwe UAV GC. Dit is ook een verzwaring van de informatieplicht van de opdrachtgever. Opgemerkt moet hierbij wel worden dat de opdrachtnemer natuurlijk nog altijd zijn waarschuwingsplicht heeft wat inhoudt dat hij bij ontdekking van een fout in de informatie de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengt.

Kostenvergoeding en termijnverlenging

Tot slot wordt in paragraaf 3 lid 4 van de UAV GC 2020 bepaald dat de opdrachtnemer recht heeft op kostenvergoeding en/ of termijnverlenging in het geval van onjuiste of onvolledige informatie maar alleen als de gevolgen daarvan niet onbeduidend zijn en redelijkerwijs niet voor zijn rekening en risico komen.

De definitieve tekst van de nieuwe UAV GC wordt zoals gezegd dit voorjaar verwacht. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.


Renée van Exter is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
(Iets) zwaardere informatieplicht voor de opdrachtgever onder de nieuwe UAV GC 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief