icon

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld

Waar wij eerder schreven dat 1 juli 2022 nog het uitgangspunt was voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijkt nu uit een brief van minister De Jonge aan de Eerste en Tweede Kamer dat de inwerkingtreding wederom met ten minste drie en mogelijk met zes maanden wordt uitgesteld.

Inwerkingtreding op verantwoorde manier

Volgens de minister gaat er al veel goed met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet. De vergunningverlening functioneert goed, aldus de minister. Daarnaast zijn bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, waarmee al veel wordt geoefend. Het ministerie ziet echter bij de zogeheten planketen waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren, dat er verschillende onzekerheden zijn. Er is dus meer tijd nodig om goed te oefenen met de digitale systemen.

Omdat de minister de Omgevingswet op een verantwoorde manier wil invoeren, zal hij niet vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022. Het is immers belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan hebben, aldus de minister.

Invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023

De komende weken zal de minister samen met de bestuurlijke partners bezien welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Afhankelijk van die uitkomsten zal de minister besluiten of de beoogde invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Zodra dit duidelijk is, zal het ontwerp van het Koninklijk Besluit worden aangeboden aan beide kamers. Daarover kan dan vervolgens in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet nauwgezet. Wilt u op de hoogte blijven van het verdere vervolg? Abonneer u dan kosteloos op onze nieuwsbrief en neem gerust contact op bij vragen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief