icon

Boete ontbreken energielabel woning omhoog

Bij het verkopen of verhuren van een woning is het verplicht om een energielabel aan de koper of huurder ter beschikking te stellen (artikel 2.1 BEG). Deze verplichting bestaat al sinds 2008 en sinds 2015 legt de Inspectie Leefomgeving Transport (ILT), die belast is met de handhaving van deze verplichting, bij overtreding boetes op. Per 1 november 2021 zijn deze boetes omhoog gegaan.

Hogere boetes

Voor het niet ter beschikking stellen van een energielabel bij de verkoop of verhuur van een woning geldt vanaf 1 november 2021 voor natuurlijke personen een boete van € 435,- en voor rechtspersonen een boete van € 870,- . Dit is vastgesteld in de beleidsregels ‘boeteoplegging verkoop en oplevering woning zonder geldig energielabel 2021’. Het oude boetebedrag was € 170,-, respectievelijk € 340,-.

Volgens de ILT was het oude boetebedrag gebaseerd op de kosten voor een vereenvoudigd energielabel. Vanaf 1 januari 2021 geldt echter een nieuw energielabel, waarbij de manier van beoordelen is gewijzigd. Doordat dit veel duurder is, moeten ook de boetebedragen verhoogd worden om een voldoende afschrikwekkende werking te hebben. Zo is het voor het nieuwe energielabel van 1 januari 2021 noodzakelijk dat een uitgebreide opname van de woning dient plaats te vinden door een energieadviseur. Goedkeuring van bewijsmateriaal door een erkend deskundige op afstand is niet meer mogelijk.

Boetes in 2021

Dat de energielabelverplichting nog niet voldoende bekend is bij iedereen blijkt uit het aantal boetes dat de ILT heeft uitgedeeld. Dit jaar zijn 1090 boetes uitgedeeld. De ILT controleert de overtredingen door middel van registercontroles. De gegevens uit het Kadaster worden met EP-online (database voor energielabels) gecontroleerd. Uiteraard is deze controle niet mogelijk voor huurwoningen. De ILT zal dan bijvoorbeeld moeten werken met concrete klachten van huurders.

Advertentieplicht

Voorts bestaat er ook nog een advertentieplicht. Ook in de advertentie die strekt tot verhuur of verkoop moet het energielabel gepresenteerd worden. Tot op heden handhaafde de ILT de advertentieplicht niet, maar de ILT zal ook deze verplichting vanaf 1 januari 2022 handhaven. De advertentieplicht is voor de ILT eenvoudiger te handhaven, zeker bij huurwoningen. De ILT hoeft immers alleen daarvoor de bekende verkoop en verhuurwebsite te controleren. De beleidsregel vermeld niet welke boete wordt gehanteerd bij overtreding van de advertentieplicht.

Juridische grondslag

De verplichtingen omtrent het energielabel is neergelegd in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), welke verplichting voortvloeit uit een Europese richtlijn uit 2002: Energy Performance Building Directive (EPBD). De ILT kan op grond van artikel 120 en artikel 120b van de Woningwet handhaving, welke bevoegdheid zij hebben uitgewerkt in de hiervoor genoemde beleidsregels.

Conclusie

Het blijft dus zaak om op de verplichting te letten om een energielabel bij verkoop of verhuur ter beschikking te stellen aan de koper of huurder. De boetes zijn per 1 november 2021 omhoog gegaan. Ook moet het energielabel in de advertentie tot verkoop of verhuur worden geplaatst, daarop zal de ILT vanaf 1 januari 2022 handhaven.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Boete ontbreken energielabel woning omhoog

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief