icon

Vastgoedcontracten

Vastgoedzaken gaan doorgaans gepaard met substantiële financiële belangen. Door zaken vooraf goed te regelen, worden kostbare verrassingen achteraf voorkomen. Goede contracten bieden duidelijkheid en zekerheid.

Dankzij de ruime ervaring met vastgoedprojecten denken onze vastgoedadvocaten bij het opstellen van contracten proactief met u mee. Zo benut u kansen en ondervangt u risico’s. Uw situatie aan ons voorleggen? Bel vrijblijvend 020 6246811 of mail: Mulder@wieringa.nl.

Aannemingsovereenkomst

In een aannemingsovereenkomst maken de aannemer en de opdrachtgever afspraken over de bouw van een bepaald werk, vaak een pand of een gedeelte van een pand. De aannemer verplicht zich in de overeenkomst om ‘het werk’ te realiseren en de opdrachtgever verplicht zich om daarvoor te betalen. Er zijn echter meer zaken die aandacht verdienen. Zo leert de ervaring dat bouwprojecten niet zelden gepaard gaan met kostenverhogende omstandigheden. Denk aan vertragings- en gevolgschade, maar ook gebrekkig werk, late oplevering, onwerkbare dagen, garanties, (onderhouds)contracten, etc. Aangezien de schade snel kan oplopen, is het verstandig de risico’s vooraf goed in te schatten en op de juiste wijze te verdelen.

Koopovereenkomst

Een veel voorkomend vastgoedcontract is de koop- verkoopovereenkomst. Dit kan betrekking hebben op een pand, maar ook op appartementsrechten, bedrijfsruimten, bouwgrond, water, et cetera. In de koopovereenkomst regelen de koper en de verkoper onder meer wat er wordt verkocht, wanneer er zal worden geleverd en welke koopprijs er zal worden voldaan. Afhankelijk van de specifieke transactie is het verstandig om maatwerkafspraken te maken over zaken zoals de staat van het pand, garanties, financiële zekerheden, lopende (onderhouds)contracten, beperkte rechten, gevolgen bij het niet nakomen van de overeenkomst, et cetera. De vastgoed advocaten van Wieringa Advocaten denken graag met u mee.

Koop-aannemingsovereenkomst

De koop- aannemingsovereenkomst is een combinatie tussen een koopcontract en een aannemingsovereenkomst. Vaak wordt er voor dit contract gekozen als er sprake is van nieuwbouw. De koper koopt dan de grond (koopovereenkomst) én het daar nog op te realiseren pand (aannemingsovereenkomst). Koop-aannemingsovereenkomsten zijn maatwerk. In elk geval dient echter aandacht te worden besteed aan financiële zaken (bedragen grond en woning, betaaltermijnen), oplevering, garanties, waarborgen, ontbindende voorwaarden, faillissement, meer- en minderwerk en bouwtijd.

Turnkey koopovereenkomst

Een Turnkey koopovereenkomst (afgekort: TKO) wordt doorgaans toegepast wanneer er een volledig gebruiksklaar gebouw moet worden opgeleverd. Hetgeen wordt gebouwd, moet helemaal klaar zijn voor gebruik; het begrip ‘turnkey’: men draait de sleutel van de voordeur om en alles is in orde. Aangezien de turnkey koopovereenkomst geen in de wet gedefinieerde overeenkomst is (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst), is het zaak om helder vast te leggen wat de rechten en plichten over en weer zijn. Onze advocaten vastgoedrecht hebben ruim ervaring met het opstellen en onderhandelen over (internationale) Turnkey koopovereenkomsten en denkt graag met u mee.

Intentieovereenkomst

In een intentieovereenkomst spreken partijen de intentie uit om samen een bepaald doel te bereiken, in het vastgoed vaak de ontwikkeling van een project. Intentieovereenkomsten worden derhalve vaak gesloten tussen twee of meer private partijen/projectontwikkelaars.

Een intentieovereenkomst is bindend en is vaak de voorloper van een (voorwaardelijk) koopcontract. Op zaken die in een intentieovereenkomst zijn afgesproken kan niet zomaar worden teruggekomen. Wees er derhalve op bedacht dat het ondertekenen van een intentieovereenkomst grote gevolgen kan hebben en laat u adviseren door onze specialisten.

Huurovereenkomst

De meeste huurovereenkomsten binnen het vastgoed zien op de huur van woonruimte of bedrijfsruimte. Huur is echter breder. Denk ook aan de huur van onbebouwde grond, een woonboot, een ligplaats, ruimte op een muur, huurovereenkomsten op basis van de leegstandswet, etc. De huurrelatie is apart geregeld in de wet, deels op dwingende wijze. Dit betekent dat het partijen lang niet altijd vrij staat om af te spreken wat zij willen en bepalingen in huurcontracten vaak ongeldig zijn. Omdat huurovereenkomsten doorgaans voor lange tijd worden afgesloten en hiermee substantiële bedragen gemoeid gaan, is het verstandig hierbij een specialist te betrekken.

Anterieure overeenkomst

Een anterieure overeenkomst wordt doorgaans gesloten tussen een projectontwikkelaar en een gemeente. Partijen maken in de overeenkomst afspraken over de medewerking van de gemeente ten aanzien van een bepaald project, de planologische inpassing van het project, inrichting van het openbaar terrein, bouwleges, kosten voor openbare voorzieningen, de betaling van eventuele planschade, etc. Wieringa advocaten heeft ruim ervaring met het opstellen van- en onderhandelen over anterieure overeenkomsten, zowel aan de zijde van gemeenten als aan de zijde van ontwikkelaars.

Expertise

Dankzij de ruime ervaring met vastgoedprojecten denken onze vastgoedadvocaten bij het opstellen van contracten proactief met u mee. Zo benut u kansen en ondervangt u risico’s. Uw situatie aan ons voorleggen? Bel vrijblijvend 020 6246811 of mail: Mulder@wieringa.nl.


Björn Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vastgoedcontracten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief