icon

Voortgang Omgevingswet: de huidige stand van zaken

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al meermaals uitgesteld. In onze vorige blog over de voortgang van de Omgevingswet schreven wij al dat 1 januari 2022 niet gehaald zou worden. Uit een recente kamerbrief van Minister Ollongren blijkt dat inwerkingtreding op 1 juli 2022 momenteel het uitgangspunt is.

Waarom de Omgevingswet?

Minister Ollongren begint haar kamerbrief met een herinnering waarom het kabinet aan de slag is gegaan met de Omgevingswet en wat het nieuwe stelsel ons gaat brengen. Ze schrijft dat er is vastgesteld dat het huidige versnipperende wettelijk stelsel niet helpt om de grote opgaven waar Nederland voor staat aan te pakken: de woningbouwopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie en de vermindering van stikstofuitstoot. De samenhang in wetgeving ontbreekt, lokale afwegingen zijn lastig te maken vanwege algemeen gestelde rijksregels, overheden werken nog te vaak langs elkaar heen en de betrokkenheid van omwonenden bij private initiatieven is te vaak onvoldoende geborgd. Met de invoering van de Omgevingswet komt daar volgens de minister verandering is. De Omgevingswet gaat uit van een samenhangende benadering van de leefomgeving, waarbij alle belanghebbenden vroegtijdig worden betrokken, met ruimte voor lokaal maatwerk, inzichtelijke regels en snellere en betere besluitvorming.

Waar staan we?

Zoals we eerder schreven is het wetgevingsproces afgerond. De focus ligt met name op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit DSO is ook met name de reden waarom de Omgevingswet niet eerder kan worden ingevoerd. Minister Ollongren schrijft blij te zijn te kunnen melden dat het afgelopen kwartaal enorm veel werk is verzet om de benodigde functionaliteiten van de landelijke voorziening (DSO-LV) te realiseren, om ruim baan te geven aan het inrichten, beproeven en oefenen door de bevoegd gezagen. Maar, tegelijkertijd moet er ook nog flink wat gebeuren. Zo dient de beschikbaarheid en stabiliteit van het systeem te worden verbeterd en dient de verwerking van grote geometrische-bestanden in het DSO te worden verbeterd. Tevens is de ontwikkeling van een op regeling gerichte viewer een belangrijk punt. Tot slot dienen er enkele aanvullende functionaliteiten te worden toegevoegd aan het DSO. Al met al zet minister Ollengren haar peilen nog steeds op 1 juli 2022 en is ze van mening dat ze voldoende gesteld staan om de Omgevingswet op een verantwoorde wijze in werking te kunnen laten treden.

Tussen nu en 1 juli 2022 en daarna

Er wordt zoals gezegd hard gewerkt om de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 te halen. Dat betekent niet dat het stelsel dan ‘af’ is op de datum van de inwerkingtreding. Het moet volgens de minister voldoende gereed zijn om verantwoord van start te kunnen gaan. Ook na de inwerkingtreding zal het stelsel verder worden doorontwikkeld en zullen de bevoegde gezagen meer en meer ingevoerd raken in het nieuwe stelsel. Ook na de inwerkingtreding gaat de implementatie alsmede de noodzakelijke uitbouw van het DSO dus door.

Parlementair proces

Beide Kamers zullen bij de voortgang betrokken blijven. Als beide Kamers met de voorgestelde datum hebben ingestemd zal het Koninklijk Besluit worden vastgesteld en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Uitgaande van de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 zal de publicatie in het Staatsblad uiterlijk 1 april 2022 moeten plaatsvinden.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet nauwgezet. Wilt u op de hoogte blijven van het verdere vervolg? Abonneer u dan kosteloos op onze nieuwsbrief en neem gerust contact op bij vragen.


Marjolein Zinkhann is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voortgang Omgevingswet: de huidige stand van zaken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief