icon

Modelreglement Kleine VvE's 2021

Recentelijk is het nieuwe modelreglement Kleine VvE’s 2021 ingeschreven. De voorgaande modelreglementen hielden weinig rekening met het beheer van kleine VvE’s, waardoor het beheer van deze VvE’s soms moeizaam verloopt. Met het modelreglement Kleine VvE’s 2021 wordt een poging gedaan om daar verandering in te brengen. Dit modelreglement is opgesteld en juist bedoeld voor kleine VvE’s tot maximaal 5 appartementen. In meer algemene zin is geprobeerd om het modelreglement te vereenvoudigen, door minder artikelen op te nemen en eenvoudigere taal te gebruiken. Ook worden alle besluiten met gewone meerderheid genomen. In de voorgaande modelreglementen moeten sommige besluiten met gekwalificeerde meerderheid worden genomen.

Gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen

Een opvallende wijziging heeft betrekking op de gemeenschappelijke ruimtes of voorzieningen. Dit zijn ruimtes die voor elk lid van de VvE toegankelijk zijn of voorzieningen waarvan de kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen.

In eerdere modelreglementen was opgenomen wat onder de gemeenschappelijke ruimtes of voorzieningen vallen. Dit is een lange lijst waarin onder meer is opgenomen: funderingen, daken en de dragende muren. In het modelreglement kleine VvE’s 2021 wordt een andere methode gehanteerd. In artikel 8 lid 2 onder c is bepaald dat gekeken wordt naar hoe de (al dan niet gemeenschappelijke) zaken worden gebruikt. Alle zaken die bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of gebruiker van een appartement zijn niet gemeenschappelijk. Ook wordt in artikel 8 lid 1 bepaald dat in de splitsingsakte kan worden opgenomen wat gemeenschappelijk is. Over de vraag of een ruimte of zaak al dan niet gemeenschappelijk wordt veel geprocedeerd. Of deze invulling van het begrip ‘gemeenschappelijk’ ervoor zal zorgen dat dit minder wordt, zal de praktijk uitwijzen.

Proces oproepen vergadering vereenvoudigd

In oudere modelreglementen, bijvoorbeeld uit 2017, werd de vergadering opgeroepen via het bestuur. Als andere leden van de vereniging een vergadering verlangde, dan moesten deze leden een verzoek indienen bij het bestuur. Pas als de vergadering niet binnen 21 dagen na ontvangst van het verzoek aan het bestuur wordt gehouden, mogen de leden zelf een vergadering oproepen met inachtneming van dat modelreglement. Voor kleine VvE’s is dat een omslachtige procedure. Deze procedure wordt sterk vereenvoudigd in het modelreglement Kleine VvE’s 2021. In artikel 29 lid 2 is bepaald dat vergaderingen zo vaak worden gehouden als het bestuur of een van de eigenaars dit nodig acht.

Digitaal vergaderen

Voor het eerst wordt in een modelreglement opgenomen dat digitaal vergaderen is toegestaan. De wetgeving van titel 9 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek biedt geen expliciete mogelijkheden om digitaal te vergaderen en te stemmen. Door corona is daar (tijdelijk) verandering in gekomen. Toen werd de tijdelijke wet COVID-19 aangenomen (waar wij eerder al over blogden), die het voor VvE’s mogelijk maakte om digitaal te vergaderen. Dit was echter tijdelijk. Bij het toepassen van het modelreglement Kleine VvE’s 2021 wordt hiervoor dus expliciet een grondslag gegeven.

Jaarrekening en kascommissie

Een ander onderdeel dat sterk wordt vereenvoudigd is het vaststellen van de jaarrekening. Het vereiste van een kascommissie of een accountantsverklaring vervalt. Dit wordt voor kleine VvE’s te belastend ervaren. In het nieuwe modelreglement is volgens artikel 10 lid 2 een gewone meerderheid voldoende om de jaarrekening vast te stellen.

Tot slot

Het modelreglement Kleine VvE’s 2021 is bedoeld om kleine VvE’s te ontlasten. Enkele procedures, zoals het oproepen van de vergadering of het vaststellen van de jaarrekening, zijn sterk vereenvoudigd. Naar verwachting zal dit modelreglement beter functioneren voor kleine VvE’s, deze kunnen dan ook overwegen om dit modelreglement van toepassing te laten verklaren in de splitsingsakte.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Modelreglement Kleine VvE's 2021

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief