icon

Inleveren bedrijfsauto bij arbeidsongeschiktheid

Veel werkgevers worstelen met de vraag of een door hen verstrekte bedrijfsauto die ook in privé mag worden gebruikt, bij volledige arbeidsongeschiktheid mag worden ingenomen? Door rechters werd regelmatig geoordeeld dat indien partijen hier duidelijke afspraken over hadden gemaakt (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of leaseregeling) werknemers bij de volledige arbeidsongeschiktheid de bedrijfsauto dienden in te leveren. Wel moesten werknemers worden gecompenseerd voor het gemis van het privégebruik van de bedrijfsauto. Het Gerechtshof Den Haag heeft in een recente uitspraak, zoals hieronder nader toegelicht, anders geoordeeld.

Relevant voor deze uitspraak is dat de werknemer bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst akkoord was gegaan met de geldende arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de Personeelsgids. In de Personeelsgids was een mobiliteitsregeling opgenomen waarin onder meer was bepaald dat een werknemer na zes maanden arbeidsongeschiktheid de bedrijfsauto diende in te leveren dan wel dat de mobiliteitsbijdrage werd stopgezet (ingeval van geen leaseauto).

Het gerechtshof heeft overwogen dat in de wet en in de wetsgeschiedenis geen aanwijzingen te vinden zijn dat het privégebruik van een bedrijfsauto valt onder het recht op loon bij ziekte. Werknemer heeft gedurende arbeidsongeschiktheid geen recht op andere loonvormen dan geld. Dit maakt volgens het gerechtshof dat werkgever en werknemer (rechtsgeldig) kunnen afspreken dat de bedrijfsauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid moet worden ingeleverd, met als gevolg dat het privégebruik van de leaseauto ook op dat moment eindigt. Het gerechtshof voegt daaraan toe dat de werknemer daarna ook geen aanspraak heeft op een vergoeding voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto.

Aangezien in de Personeelsgids van de werkgever was opgenomen dat de werknemer de bedrijfsauto na zes maanden diende in te leveren, was de werkgever dus geen vergoeding voor het verlies van het privégebruik verschuldigd. Indien een dergelijke bepaling niet in de Personeelsgids zou zijn opgenomen, was de uitkomst van deze uitspraak wellicht anders geweest. Mogelijk was de uitkomst ook anders geweest indien daarin zou zijn opgenomen dat de werknemer al bij een zeer korte periode van ziekte gehouden kan worden de bedrijfsauto in te leveren. Bij een griepje zal de rechter mogelijk oordelen dat de werknemer desondanks zijn auto gewoon moet kunnen blijven gebruiken.

Tot slot: gelet op deze uitspraak is het raadzaam om in bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaardenreglement nadere afspraken te maken over de mogelijkheden om de bedrijfsauto bij arbeidsongeschiktheid in te leveren zonder compensatie. Heeft u voor het vastleggen van dergelijke afspraken behoefte aan advies? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak, dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.


Kiki Manse is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inleveren bedrijfsauto bij arbeidsongeschiktheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief