icon

Nieuwe Energiewet: innovatief genoeg?

De nieuwe Energiewet is van december 2020 tot februari 2021 ter consultatie aangeboden. Deze nieuwe wet beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen en daarbij direct een modern en geactualiseerd kader te bieden dat de enorme opgave in energietransitie kan faciliteren. Ook dient er Europese regelgeving te worden geïmplementeerd. Tijdens de consultatie zijn echter veel reacties binnengekomen die aangeven dat er kansen zijn gemist met dit wetsvoorstel.

In 2022 zou de nieuwe Energiewet in werking moeten treden. Maar kijkend naar een overzicht van de binnengekomen reacties uit de branche, is het de vraag of dit een realistisch streven is. Kijken we hier naar de Omgevingswet 2.0, waarbij het moment van inwerkingtreding nog vele malen zal worden uitgesteld? Ook is het de vraag of er voldoende zicht is op de wensen van degenen die uiteindelijk met deze wet zullen moeten werken. Is de overheid bereid de branche te volgen en de gewenste aanpassingen te maken of houdt zij vast aan haar eigen ideeën omtrent de invoering van de wet. De kritiek zit hem met name in het gebrek aan innovatieve opties in de nieuwe wet en de onduidelijkheid daaromtrent.

Begin maart sloten de rijksoverheid, regionale en lokale overheden met een tweetal netbeheerders en de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie, een Green Deal inzake de toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken. Doel hiervan is om via pilots kennis op te doen van de toepassing van waterstof. Waterstof wordt gezien als een duurzame stof om warmte te genereren zonder uit te stoten. Ideaal om dit dus direct te implementeren in de nieuwe Energiewet zou men zeggen. Helaas, de nieuwe Energiewet heeft dusdanig strenge regels dat enkel gas door gasleidingen gepompt mag worden en geen andere stof. Wel is er experimenteerruimte, wat volgens de branche onvoldoende zekerheden biedt. Volgens sommigen worden veel nieuwe innovaties naar experimentele ruimte deze van de wet verwezen of worden wezenlijke zaken uit de wet gehaald om deze via Ministeriële Regelingen of AMvB’s op een later moment te kunnen regelen. De branche is hier niet al te content mee: het zou een inbreuk zijn op de rechtszekerheid en maakt het voor de branche onmogelijk om zich voor te bereiden op hun gewenste innovaties nu de wettelijke kaders onduidelijk zijn.

Nu de consulatie is voltooid, krijgt de regering de kans om de zienswijzen te gebruiken de conceptwet op deze punten te verbeteren alvorens deze vast wordt gesteld. Wij zullen deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en regelmatig over dit thema blijven bloggen.


Franko Zivkovic – Laurenta is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Energiewet: innovatief genoeg?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief