icon

Duurzaamheidseisen nieuwbouw in Amsterdam

Vanaf 1 januari 2021 moeten landelijk alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw (zowel woningen als utiliteitsgebouwen) voldoen aan de de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) uit artikel 5.2 Bouwbesluit 2012. De wijziging van dit artikel is een implementatie van de Europese Richtlijn voor Gebouwen (EPBD) en volgt ook uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Hiermee wordt afgescheid genomen van de Energie Prestatie Coëfficiënt (de zogenoemde EPC-norm). Volgens deze norm moesten nieuw te bouwen gebouwen een EPC hebben lager dan 0,4.

Het grote verschil tussen ECP en BENG is dat bij de BENG-eisen drie afzonderlijk te behalen eisen zijn. Er gelden eisen voor:

  1. de maximale energiebehoefte;
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik; en
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie.

Overheidsgebouwen moesten overigens al vanaf 31 december 2018 BENG zijn.

Amsterdams experiment met strengere EPC-norm van korte duur

Artikel 6p van het Besluit Uitvoering Crisis- en Herstelwet maakte het mogelijk dat in onder andere Amsterdam een strengere EPC-norm van maximaal 0.2 (in plaats van 0,4) voor een te bouwen woning werd geëist. Aan dat experiment is met de inwerkingtreding van de BENG-eisen voor alle nieuwbouw een einde gekomen.

In de 22e tranche van de Crisis- en Herstelwet (die nog niet in werking is getreden) wordt wel beoogd om een soortgelijk experiment ook mogelijk te maken voor de BENG-eisen. Het ziet er niet naar uit dat Amsterdam ook dan een van de deelnemende gemeentes zal zijn. Op 3 november 2020 heeft de Tweede Kamer namelijk de motie van de leden Koerhuis en Terpstra aangenomen (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 595). Volgens de indieners leggen de strengere duurzaamheids eisen een rem op de nieuwbouw, terwijl de woningnood in Amsterdam hoog is. De regering heeft toegezegd deze motie uit te voeren en zal de gemeente Amsterdam uit de voortzetting van het experiment schrappen.

Amsterdam valt terug op BENG-eisen

Amsterdam moet daarom vanaf 1 januari 2021 terugvallen op de landelijke BENG-eisen. Dit betekent wat betreft klimaatdoelen een stap terug. Want de nieuwe BENG-eisen zijn volgens de gemeente Amsterdam minder streng dan het oude ‘Amsterdamse experiment’. Amsterdam heeft al aangegeven graag weer ambitieuzere doelen te stellen, maar dat de grondslag daarvoor op dit moment ontbreekt. De gemeente is in afwachting van de nieuwe Omgevingswet, die regionale afwijkingen van de BENG-eisen weer toestaat. Zoals uit onze eerdere blog volgt is de Omgevingswet wederom uitgesteld tot 1 juli 2022. De gemeente Amsterdam zal dus nog even geduld moeten hebben.

Tot die tijd geldt in Amsterdam het volgende:

  • Op aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen die zijn ingediend vóór 1 januari 2021 geldt de strenge EPC-norm van < 0,2 op basis van Besluit Uitvoering Crisis- en Herstelwet. Voor nieuwouw met andere functies dan wonen gelden alsnog de minder strenge, landelijke EPC-normen uit het Bouwbesluit 2012.
  • Op aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken ingediend vanaf 1 januari 2021 gelden de landelijke BENG-eisen uit het Bouwbesluit 2012.

De gemeente Amsterdam moet dus wachten op de Omgevingswet voordat zij weer strengere BENG-eisen kunnen vaststellen. In de tussentijd heeft de gemeente Amsterdam aangegeven op zoek te zijn naar een oplossing.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Duurzaamheidseisen nieuwbouw in Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief