icon

Stand van zaken verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Eerder blogden wij over de tijdelijke spoedwet “verlenging tijdelijke huurovereenkomsten woonruimte tijdens de Coronacrisis”. Dit was een tijdelijke wet die het mogelijke maakte een tijdelijke huurovereenkomst te verlengen, zonder dat van rechtswege een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand kwam. Deze wet is op 1 november 2020 vervallen en daarmee was het niet meer mogelijk een tijdelijke huurovereenkomst te verlengen. Wel heeft de Eerste Kamer op 23 maart 2021 een wet aangenomen, waarin een tijdelijke coronamaatregel met betrekking tot de verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst zit. De reden van deze maatregel is volgens de toelichting bij het artikel dat het net als in het voorjaar niet gewenst is dat mensen zonder woning komen te zitten omdat hun tijdelijke huurovereenkomst afloopt.

De wet

De nieuwe wet betreft een breder onderwerp, namelijk de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting). Het specifieke onderdeel betreffende de verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst behoorde officieel niet tot het wetsvoorstel en werd genoemd in amendement nr. 11 van het lid Koerhuis, vandaar dat deze maatregel enigszins verstopt zit. Maar dit amendement is goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer en daarmee onderdeel van de wetswijziging.

Wijziging

Deze wetswijziging maakt het zoals gezegd weer mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst op verzoek van huurder te verlengen, zonder dat van rechtswege sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit kan met één of meer maanden, maar niet tot een datum later dan 1 juli 2021. Bij koninklijk besluit kan de toepassing van dit artikel worden verlengd tot 1 januari 2022. Indien dit het geval is, kunnen de huurovereenkomst die overeenkomstig dit artikel al eens zijn verlengd, nogmaals worden verlengd op dezelfde wijze.

Het verzoek van huurder dient te worden gedaan binnen een week nadat de verhuurder de huurder schriftelijk heeft geïnformeerd over de dag waarop de huur verstrijkt. Indien de verhuurder deze aanzegging heeft gedaan voor de inwerkingtreding van dit wetsartikel, dient de huurder het verzoek niet later dan een week na de datum van de inwerkingtreding van het artikel te doen.

Verschillen met de tijdelijke spoedwet

In de tijdelijke spoedwet waar wij eerder over blogden was het nog zo dat een verhuurder een huurder schriftelijk moest informeren over de mogelijkheden van tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst op grond van die wet. Tevens waren er limitatieve weigeringsgronden voor een verhuurder opgenomen; een verhuurder kon dus enkel weigeren indien er sprake was van één van deze gronden. Deze twee belangrijke onderdelen van de wet komen in de nieuwe wetswijziging niet voor. Dit maakt de eventuele verlenging vrijblijvender voor een verhuurder.

Overlap met het wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Ook blogden wij eerder over het wetsvoorstel “verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur”. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten eenmaal te verlengen met een beperkte duur, tot een (totaal) maximum van drie jaar voor zelfstandige woningen en vijf jaar voor onzelfstandige woningen. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het is nog onduidelijk of de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal goedkeuren en hoe lang het daarna zal duren voordat deze wet in werking treedt, maar het is dus mogelijk dat er overlap zal ontstaan tussen dit wetsvoorstel en de onderhavige wetswijziging.

Vervolg

De nieuwe wet is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit werd geplaatst; dit was op 31 maart 2021. Daarmee is het nu mogelijk om op verzoek van huurder een tijdelijke huurovereenkomst te verlengen tot in beginsel maximaal 1 juli 2021, zonder dat van rechtswege sprake is van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stand van zaken verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief