icon

Wijzigingen in het arbeidsrecht 2021

2020 was een bewogen jaar. Niet alleen vanwege de coronacrisis, maar ook omdat er op het gebied van het arbeidsrecht behoorlijk wat is gewijzigd. Te denken valt onder meer aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Inmiddels hebben we 2020 achter ons gelaten en zetten we graag voor u uiteen welke arbeidsrechtelijke wijzigingen met ingang van januari 2021 in werking zijn getreden.

Fiscale wijzigingen:

 • Minimumloon: het wettelijk minimumloon is vanaf 1 januari 2021 €1.684,80 bruto per maand bij een fulltime dienstverband en een leeftijd vanaf 21 jaar.
 • Maximum transitievergoeding: voor de transitievergoeding geldt in 2021 een wettelijk maximum van €84.000 bruto. Als een werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan €84.000, dan bedraagt de maximale transitievergoeding een jaarsalaris.
 • WW premies: sinds de invoering van de WAB heeft de WW twee premies. De hoge premie voor flexibele contracten (zoals contracten voor bepaalde tijd) en een lagere premie voor vaste contracten. De hoge WW-premie is in 2021 7,7%. De lage WW-premie is in 2021 2,7%.
 • Vrije ruimte werkkostenregeling: de vrije ruime is het deel van de totale loonsom dat de werkgever mag gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. De vrije ruimte boven de €400.000 van het fiscale loon is in 2021 1,18%. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot €400.000 is 1,7%.
 • Nieuwe Wet normering topinkomens (WNT-) bezoldigingsmaxima: voor 2021 is het algemene bezoldigingsmaximum van de WNT vastgesteld op €209.000. Voor de sectoren onderwijs, cultuur, media, woningcorporaties, zorg- en jeugdhulp en ontwikkelingssamenwerking zijn verlaagde maxima vastgesteld. Voor zorgverzekeraars geldt een verhoogd maximum. Een overzicht van de bezoldigingsmaxima voor 2021 vindt u hier.
 • Tijdelijke RVU-vrijstelling: er komt een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing bij vervroegde uitdiensttredingsregelingen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 waarmee werknemers (die de AOW-leeftijd niet werkend kunnen bereiken) middels een cao-afspraak de mogelijkheid krijgen om drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. De tijdelijke RVU-vrijstelling is onderdeel van het wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen”, dat op 12 januari 2021 door de Eerste Kamer is aangenomen.

Wijzigingen in het arbeidsrecht

 • Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging: bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de ondernemer kunnen kleine werkgevers (maximaal 24 werknemers) per 1 januari 2021 compensatie aanvragen bij het UWV voor transitievergoedingen die betaald zijn op of na 1 januari 2021. Voor de compensatie geldt een aantal voorwaarden, welke u onder meer op de website van het UWV kunt raadplegen.
 • Oproepkrachten: de wettelijke regeling rondom oproepovereenkomsten is één jaar geleden ingevoerd en wordt op enkele kleine punten gewijzigd. De werkgever is verplicht om een vast aantal uren aan te bieden aan oproepkrachten die minimaal 12 maanden in dienst zijn. Dat aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddelde aantal gewekte uren in die 12 maanden. De volgende wijzigingen worden toegepast:
  • als de oproepkracht het aanbod accepteert, moet dat uiterlijk ingaan op de eerste dag van de 15de maand;
  • het aanbod van de werkgever heeft altijd een geldigheidsduur van één maand.
 • Pensioenregeling payrollwerknemers: vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op “een adequate pensioenregeling”. Er is sprake van een adequate pensioenregeling:
  • als voor payrollwerknemers dezelfde basispensioenregeling geldt als voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst zijn bij de inlener of;
  • als die er niet zijn, voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies binnen de sector.

Als aansluiting bij een pensioenregeling van de inlener of sector niet mogelijk is, dan moet het payrollbedrijf met ingang van 1 januari 2021 zelf zorgen voor een adequate pensioenregeling.

Wat staat ons in 2021 verder nog te wachten?

Bovenstaand overzicht behandelt alleen de wetswijzigingen die gelden per 1 januari 2021. Wetswijzigingen die (waarschijnlijk) later dit jaar zullen plaatsvinden zijn in dit bericht onbesproken gebleven. Beoogde wetswijzigingen zijn bijvoorbeeld:

 • de verkorting van de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte van AOW-gerechtigde werknemers van 13 naar 6 weken (met ingang van 1 april 2021);
 • versoepeling van het ontslagrecht ten aanzien van de stichtingsbestuurder (met ingang van 1 juli 2021);
 • het medisch oordeel van de bedrijfsarts is leidend bij de RIV-toets door het UWV (met ingang van 1 september 2021); en
 • de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) wordt (blijft) uitgesteld tot ten minste 1 oktober 2021 (behoudens het niet opvolgen van aanwijzingen van de Belastingdienst of ‘kwaadwillendheid’).

Kiki Manse is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen in het arbeidsrecht 2021

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief