icon

Aansluitplicht op het warmtenet

Voordat de aansluitplicht op het warmtenet landelijk werd ingevoerd in het Bouwbesluit 2012 kon een gemeente in haar bouwverordening zelf een plicht tot aansluiting op een warmtenet opleggen. Op grond daarvan moest in een gebied waar een warmtenet aanwezig was of was voorzien in een te bouwen bouwwerk, worden aangesloten op dat warmtenet.

Aansluitplicht warmtenet Bouwbesluit 2012

Nu is in artikel 6.10 lid 3 Bouwbesluit 2012 opgenomen dat een aansluitplicht bestaat als het maximale aantal geplande aansluitingen volgens het warmteplan nog niet bereikt en als de aansluitafstand niet groter is dan 40 meter, of de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 meter.

In deze nieuwe aansluitplicht is een warmteplan noodzakelijk om de aansluitplicht tot een warmtenet aan te nemen. Een warmteplan is een besluit van de gemeenteraad, dat kan worden opgesteld voor een aan te leggen warmtenet. Met dit plan heeft de gemeente de mogelijkheid om een aansluiting op dat warmtenet af te dwingen totdat het geplande aantal aansluitingen is bereikt. Een warmteplan bevat onder meer de mate van energiezuinigheid en het opwekkingsrendement van het aan te leggen distributienet. Het plan is geldig voor 10 jaar

Aansluitplicht bouwverordening nog van toepassing?

Toch is het nog steeds mogelijk dat ook zonder warmteplan een aansluitplicht bestaat. Dit kan door middel van de (oude) bouwverordeningen. In het overgangsrecht van het Bouwbesluit 2012 is namelijk in artikel 9.2 lid 10 opgenomen dat indien een gemeente voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Bouwbesluit op grond van de bouwverordening voor een gebied een aansluitplicht op het warmtenet geldt, deze aansluitplicht voor dat gebied nog steeds van toepassing is.

Hierdoor blijft hetgeen in de (oude) bouwverordening is bepaald van toepassing. Dit kan uiteraard tot onduidelijke wetgeving leiden. De verplichting tot aansluiting op een warmtenet kan dan als onverwachts worden ervaren. Sommige gemeentes zoals de gemeente Amsterdam hebben geprobeerd dit inzichtelijk te maken door de bepalingen uit de voorheen geldende bouwverordening als bijlage bij de huidige bouwverordening te voegen. Maar ook dat wordt niet altijd opgemerkt. Het blijft voor ontwikkelaars dus belangrijk om hier waakzaam op te zijn.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansluitplicht op het warmtenet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief