icon

Nederland implementeert strengere regels bij ingrijpende renovatie

Sinds 10 december staat het “Wijzigingsbesluit minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie” open voor consultatie. Op grond van de in 2018 vastgestelde EU richtlijn “RED II” is iedere lidstaat verplicht om uiterlijk 30 juni 2021 deze richtlijn te implementeren in nationale regelgeving. De Nederlandse overheid is daarom nu bezig met het voorbereiden van de implementatie. Tot 10 januari aanstaande kunnen er reacties worden gegeven op de conceptregeling die onder andere een verplichting bevat voor een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties.

RED II

De richtlijn bevat de verplichting voor lidstaten om een grote hoeveelheid hernieuwbare energie voor te schrijven bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie. Voor nieuwbouw is dit inmiddels al goed verwerkt in onze nationale regelgeving (o.a. besluit BENG). Met de nu voorliggende wijzigingen zou ook aan de implementatieplicht voor ingrijpende renovaties worden voldaan. Nederland doet dit door o.a. een wijziging van het Bouwbesluit 2012 en de opvolger van Bouwbesluit in de Omgevingswet: het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De nieuwe nationale regelgeving zal zorgen voor een lastentoename voor ontwikkelaars die ingrijpende renovaties willen verrichten. Investeringen in zonnepanelen en / of warmtepompen zullen de voornaamste investeringskosten zijn. Daartegenover staan uiteraard ook baten: een lagere energierekeningen en een verbetering van het milieu.

Ingrijpende renovatie

Wanneer is nu sprake van een ‘ingrijpende renovatie’? De EU laat de lidstaten vrij om een keuze te maken in de definitie hiervan. De eerste mogelijkheid is een methodiek waarbij uitgegaan wordt van 25% van de waarde van het gebouw, de tweede een methodiek waarbij wordt uitgegaan van 25% van de oppervlakte van de gebouwschil die wordt gerenoveerd. Nederland heeft voor de oppervlakte-methode gekozen. Bovendien geldt de verplichting voor een minimum hoeveel hernieuwbare energie alleen wanneer de verwarmings- of koelinstallaties onderdeel uitmaken van de ingrijpende verbouwing.

Wijzigingsbesluit

De specifieke regelgeving is verwerkt in het wijzigingsbesluit en bevat de details over de omvang van hernieuwbare energie en op welke wijze een ontwikkelaar dient te voldoen bij zijn renovatieplannen. Kortom, in de nabije toekomst zullen en strengere regels gelden voor renovaties om zo ook deze tak van de projectontwikkeling mee te laten participeren in duurzaamheidsambities.


Franko Zivkovic – Laurenta is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nederland implementeert strengere regels bij ingrijpende renovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief