icon

Aanpassing overdrachtsbelasting in 2021: een (gemiste) kans?

Als het aan het kabinet ligt zal per 2021 een wijziging van de overdrachtsbelasting plaatsvinden. Deze wijziging maakt onderdeel uit van het Pakket Belastingplan 2021. Met de aanpassing van de overdrachtsbelasting wil het kabinet verder sturen op de woningmarkt, door met name starters meer kansen te geven en beleggers af te houden. Zoals uit de memorie van toelichting blijkt, is het kabinet van mening dat beleggers de starters met name in de grote steden vaak te snel af zijn, waardoor starters moeilijk tot de woningmarkt kunnen toetreden. Met het nieuwe voorstel, de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, probeert het kabinet dit positief te beïnvloeden.

Het wetsvoorstel houdt onder andere in dat er 3 tarieven Overdrachtsbelasting zullen gelden: een tarief voor beleggers van 8%, een tarief voor particulieren ouder dan 35 jaar van 2%, indien zij zelf de woning gaan bewonen en een tarief van 0% voor starters. Voor starters geldt dat deze tussen de 18 en 35 jaar dienen te zijn en dat zij slechts eenmalig gebruik mogen maken van deze vrijstelling. Het schema op website van de rijksoverheid laat zien in welke gevallen kopers van woningen onder welk belastingtarief zullen vallen.

Of het belastingplan het beoogde effect zal hebben is nog maar de vraag. Critici stellen dat het verlagen van de overdrachtsbelasting zal leiden tot grotere financieringsmogelijkheden voor starters en dat de prijzen juist daarmee opgedreven zullen worden. Verder zullen beleggers, die woningen vervolgens in de verhuur zullen houden, juist de huurprijzen verhogen ter compensatie van de verhoogde overdrachtsbelasting. Kortom, de effecten van deze, op het eerste gezicht sympathieke wijziging, zouden nog wel eens anders kunnen uitpakken.

Bovendien is het nog maar de vraag of het kabinet de plannen dit jaar nog door de Tweede en Eerste Kamer heen kan loodsen. Op dit moment wordt het wetsvoorstel als onderdeel van het Pakket Belastingplan 2021 in de Tweede Kamer behandeld. Na vaststelling dient het vervolgens nog door de Eerste Kamer te worden goedgekeurd. Beleggers halen aankopen al naar voren zodat de levering uiterlijk op 31 december 2020 kan plaatshebben om zo de verhoging van de overdrachtsbelasting voor te zijn, maar het dus nog niet duidelijk of de urgentie zo hoog is. Het is maar de vraag of het kabinet de hogere overdrachtsbelasting tijdig zal kunnen invoeren. Genoeg redenen om de stand van zaken op de website van de overheid in de gaten te houden.


Franko Zivkovic – Laurenta is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Aanpassing overdrachtsbelasting in 2021: een (gemiste) kans?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief