icon

Vanaf 2021 ook een funderingslabel voor iedere woning

Uit de aflevering van De monitor van 19 oktober 2020 blijkt dat het verzakkingsprobleem in Nederland vele malen groter zou zijn dan gedacht was. In meerdere afleveringen, onder de ludieke verzamelnaam “Heel Holland Zakt” probeert het NPO-programma De Monitor aandacht te krijgen voor de verscholen verzakkings- en funderingsproblematiek onder veel Nederlandse woningen. Om de omvang in ieder geval in kaart te brengen heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een database opgesteld met daarin een label per woning. Per 1 juli 2021 zal deze ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden bij de verkoop van woningen.

Het nieuwe label is een initiatief uit de markt en niet een door de overheid opgelegde plicht (in tegenstelling tot de energielabels van woningen). De taxatiebranche heeft in samenwerking met geldvertrekkers een nieuw taxatiemodel Wonen opgesteld, waarin een aantal essentiële wijzigingen zijn opgenomen. Zo dient vanaf 1 juli 2021 te worden aangegeven in de taxatie of er funderingsproblematiek bekend is; wat de oorzaak daarvan is; wanneer de fundering hersteld dient te worden en wat de geschatte kosten zijn van die reparaties. Kortom, geldverstrekkers die nu al een taxatie verlangen bij het verstrekken van een hypotheek zullen inzicht willen krijgen in de staat van de fundering voordat zij overgaan tot het verstrekken van een lening. Volgens de NVM worden op dit moment in 79% van de taxatierapporten geen funderingsproblemen vermeld en staan kopers soms al na enkele jaren onaangename verrassingen te wachten, met alle bijkomende kosten van funderingsherstel.

Via het KCAF is de fundermaps kaart online beschikbaar voor eenieder om in te zien en te bekijken wat de staat is van hun (toekomstige) woning. Het KCAF is druk bezig om deze kaart zo goed mogelijk te updaten en aan de hand van input van eigenaren aan te passen. Indien eigenaren immers recentelijk funderingsherstel hebben gedaan zal dit niet direct opgenomen zijn in de kaart. Via de kaart zal bovendien direct zichtbaar zijn wat de herstelkosten zullen zijn indien herstel nodig is. Het is goed voor te stellen dat huidige eigenaren hun verkoopopbrengst hard achteruit zien gaan indien fundermaps aangeeft dat er voor enkele tonnen aan funderingsherstel nodig is.

Tot januari 2021 is fundermaps openbaar beschikbaar, maar daarna zal deze enkel voor professionals beschikbaar zijn. Het KCAF is nog bezig een wijze te vinden waarop ook particulieren na 2021 ingang kunnen krijgen tot het systeem. Gedacht wordt aan een systeem vergelijkbaar met het kadaster, waarbij met een kleine bijdrage de funderingsgegevens van een pand kunnen worden verkregen.

Huiseigenaren zijn dus gewaarschuwd dat per 1 juli 2021 de geldverstrekkers van kopers inzicht zullen willen in de staat van de fundering van hun pand. Hoewel niet van overheidswege verplicht dwingt de markt op deze wijze af dat openheid wordt gegeven; een bank zal immers geen hypotheek verstrekken zonder inzicht te hebben in staat van de fundering of de herstelkosten. Verwacht wordt dat deze openheid behoorlijk wat invloed zal hebben op de woningwaarde en verkoopbaarheid van honderdduizenden woningen.


Franko Zivkovic – Laurenta is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vanaf 2021 ook een funderingslabel voor iedere woning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief