icon

Het verhuren van deelfietsen niet in strijd met de oude Amsterdamse APV

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 22 juli 2020 geoordeeld dat het bedrijf dat via een app deelfietsen in Amsterdam verhuurde niet de regels van de Amsterdamse Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna: APV) zoals die in 2017 gold heeft overtreden. De opgelegde last onder bestuursdwang, inhoudende dat het bedrijf alle deelfietsen die door haar te huur werden aangeboden binnen drie weken uit de openbare ruimte moest verwijderen was dus onterecht.

Vermeende overtreding van artikel 2.50 APV
FlickBike is een deelfiets-verhuurdienst dat toegang biedt tot een fiets voor een korte rit. Deze deelfietsen staan in de openbare ruimte gestald. Via een app op de smartphone kan een huurder een beschikbare fiets vinden en die vervolgens huren. Aangekomen op bestemming kan de huurder de rit via de app beëindigen en is de deelfiets beschikbaar voor de volgende huurder.

De gemeente Amsterdam is van mening dat de fietsen een te grote druk op de schaarse openbare ruimte leggen. Daarom is bij besluit van 29 september 2017 een last onder bestuursdwang aan FlickBike opgelegd, inhoudende dat zij alle deelfietsen die door haar te huur worden aangeboden op of aan de weg, binnen drie weken uit de openbare ruimte dient te verwijderen en verwijderd dient te houden. Bij besluit van 13 december 2017 heeft het dagelijks bestuur FlickBike een kostenbeschikking van € 356,60 opgelegd voor het verwijderen van de fietsen die na het verstrijken van de begunstigingstermijn nog in de openbare ruimte werden aangetroffen. Zowel het bezwaar als het beroep dat door FlickBike is ingesteld is ongegrond verklaard.

Aan de oplegging van de last onder bestuursdwang heeft het dagelijks bestuur artikel 2.50 van de APV ten grondslag gelegd. Dit artikel bepaalt dat het verboden is op of aan de weg of het openbaar water tegen betaling diensten aan te bieden of te verlenen voor een werkzaamheid, zoals schoenpoetser, gids, portrettist, fotograaf, bewaker van voertuigen of andere zaken, reiniger van auto’s of het werven van klanten voor bedrijven zoals rondvaartrederijen, hotels, horecabedrijven en prostitutiebedrijven.

Oordeel Afdeling
De Afdeling is anders dan de rechtbank van oordeel dat de wijze waarop FlickBike haar deelfietsen aanbiedt en verhuurt geen overtreding oplevert van artikel 2.50 APV. De voorbeelden genoemd in artikel 2.50 APV hebben volgens de Afdeling uitsluitend betrekking op de situatie waarbij een persoon in de openbare ruimte een bepaalde dienst aan voorbijgangers aanbiedt. Uit de toelichting van dit artikel blijkt dat beoogd is te voorkomen dat voorbijgangers in de openbare ruimte bij verrassing allerlei diensten worden opgedrongen. Bij het aanbieden van deelfietsen ontbreekt volgens de Afdeling dit element van opdringen bij verrassing, aangezien via een app de deelfiets kan worden besteld. Het publiek wordt niet op straat door een persoon benaderd, maar kan desgewenst en op eigen initiatief zelf via een app een deelfiets huren. Dat het aanbieden van deelfietsen niet onder artikel 2.50 APV valt, blijkt volgens de Afdeling tevens uit de omstandigheid dat de gemeenteraad in 2019 de APV heeft gewijzigd. De gemeenteraad heeft een nieuw artikel in de APV opgenomen, namelijk artikel 2.50a, waarbij het verboden is om zonder vergunning van het college fietsen die op of aan de weg staan ter gebruik aan derden aan te bieden tegen betaling of anderszins met commerciële doeleinden.

Gevolg
Nu FlickBike artikel 2.50 APV niet heeft overtreden, heeft het dagelijks bestuur haar ten onrechte een last onder bestuursdwang opgelegd. Het dagelijks bestuur heeft tevens ten onrechte de deelfietsen met toepassing van bestuursdwang verwijderd en heeft daarvoor ten onrechte een kostenbeschikking genomen. Die € 356,60 krijgt FlickBike dus terug, maar deelfietsen verhuren in Amsterdam kan – gezien het bepaalde in artikel 2.50a van de huidige APV – ondanks deze uitspraak nog steeds niet zonder vergunning.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het verhuren van deelfietsen niet in strijd met de oude Amsterdamse APV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief