icon

Huur W Hotel wegens corona voorlopig met bijna twee miljoen euro opgeschort

Op 17 juli jl. schreven mijn kantoorgenoten Joost van der Grinten en Björn Mulder een blog over de stand van zaken in de rechtspraak met betrekking tot minder huur betalen in tijden van corona. Conclusie van deze blog was dat de rechtspraak wisselend was. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam deed diezelfde dag een opmerkelijke uitspraak met betrekking tot huuropschorting in tijden van corona.

De vordering
Het W Hotel is een groot hotel in Amsterdam. In het hotel zijn ook een wellness center, zwembad, drie restaurants, een nachtclub en een winkelruimte gevestigd. In verband met het Coronavirus zijn de restaurants in het hotel van 15 maart tot en met 31 mei 2020 op last van de overheid gesloten geweest. Het W Hotel hoefde niet op last van de overheid te worden gesloten, maar is wegens de wegvallende omzet op 18 maart 2020 door Palace Hotel zelf gesloten. De wellness- en fitnesfaciliteiten en het zwembad in het W Hotel moesten wel van overheidswege dicht.

Palace Hotel heeft het gehuurde van 12 maart tot en met 15 juni 2020 dus niet gebruikt. Palace Hotel stelt dat zij na de heropening van de horeca op 1 juni 2020 het hotel en de restaurants vanwege de 1,5 meter eis slechts beperkt kan exploiteren. Palace Hotel stelt bovendien dat W Hotel normaal vooral zakenlieden uit de Verenigde Staten ontvangt, die nog niet welkom zijn in de EU. Ook na 15 juni 2020 stelt Palace Hotel dus niet het volledige huurgenot van het gehuurde te hebben. Het ligt niet in de verwachting dat het toerisme het komende jaar zal herstellen tot het niveau van voor de coronacrisis. Palace Hotel vordert om voorgaande redenen in kort geding een huurprijsvermindering van 100% over de periode van 12 maart tot en met 15 juni 2020 en een huurprijsvermindering van 75% over de periode 16 juni tot en met 31 december 2020. Verhuurder wil uiteraard dat Palace Hotel zich houdt aan de betalingsverplichting uit de huurovereenkomst.

Het oordeel van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat de Coronacrisis gelet op de omvang daarvan voor de economie en de maatschappij in beginsel moet worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid. Het gaat hier niet om teruglopende bezoekersaantallen vanwege veranderde marktomstandigheden, maar om het vrijwel geheel wegvallen van het bezoekersaanbod vanwege de Coronacrisis, de maatregelen die de overheden daarop hebben genomen en de invloed van beide op de potentiële bezoekers van het W hotel en de restaurants. Dat zijn geen omstandigheden die voor rekening van Palace Hotel komen en dit valt niet meer onder ondernemersrisico.

Palace Hotel heeft daarnaast volgens de voorzieningenrechter een voldoende spoedeisend belang om, in afwachting van het resultaat van de bodemprocedure, in dit bijzonder slechte jaar te weten waar zij aan toe is met de verplichting tot huurbetaling.

Om voorgaande redenen schort de voorzieningenrechter de verplichting van Palace Hotel tot betaling van de huur over het tweede kwartaal van 2020 op voor 50%, over het derde kwartaal van 2020 voor 40% en over het vierde kwartaal van 2020 voor 25%, steeds totdat in de door Palace Hotel aan te spannen bodemprocedure zal zijn beslist. Dit komt neer op een huurvermindering van bijna twee miljoen euro. Hieraan verbindt de voorzieningenrechter wel de voorwaarde Palace Hotel binnen één maand na de mondelinge behandeling een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt.

Conclusie

De voorzieningenrechter acht de omstandigheden als gevolg van corona als onvoorzien. De huurder van het W Hotel mag om die reden een deel van de huurprijs wegens Corona opschorten op voorwaarde dat zij op korte termijn een bodemprocedure start. De bodemrechter zal dus bepalen of dit voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter stand houdt.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huur W Hotel wegens corona voorlopig met bijna twee miljoen euro opgeschort

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief