icon

Variabele beloning (3) – loondoorbetalingsplicht bij ziekte

In deze blog in de serie Variabele beloning leg ik uit wat voor invloed variabele beloning heeft op de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte van een werknemer.

De loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte
Als een werknemer niet kan werken omdat hij ziek is, dan is zijn werkgever verplicht om ten minste 70% van het verzekerd loon van de werknemer door te betalen gedurende de eerste 104 weken. Van deze regel mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. In de praktijk wordt regelmatig in een arbeidsovereenkomst of een cao opgenomen dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van 100% van zijn salaris tijdens (het eerste jaar van) ziekte.

Onder loon wordt in ieder geval verstaan: de vaste looncomponenten van de werknemer, zoals het vaste maandsalaris en de vakantietoeslag.

De loondoorbetalingsplicht ten aanzien van prestatieafhankelijke beloning
Als het loon van een werknemer (gedeeltelijk) bestaat uit variabele beloning dat afhankelijk is van een prestatie van de werknemer, heeft hij recht op doorbetaling van tenminste 70% van het gemiddelde loon dat hij zou verdienen als hij in de betreffende periode niet ziek was.

Een werknemer kan dus aanspraak hebben op doorbetaling van een maandelijkse prestatieafhankelijke bonus, terwijl hij wegens ziekte de benodigde prestatie niet heeft kunnen leveren. In dat geval moet wel aannemelijk zijn dat de werknemer de benodigde prestaties zou hebben geleverd, als hij niet ziek was.

Werkgever en werknemer kunnen niet een beroep doen op een schriftelijk afspraak waarin staat dat de werknemer zijn recht op een bonus verliest als hij een periode niet kan werken wegens ziekte. De regels over doorbetaling van loon tijdens ziekte, waaronder het loonbegrip, zijn dwingend recht en afspraken die ten nadele van de werknemer daarvan afwijken zijn niet geldig. Partijen kunnen wel afspreken dat de werkgever niet meer dan 70% van de variabele beloning doorbetaalt tijdens ziekte.

De loondoorbetalingsplicht ten aanzien van niet-prestatieafhankelijke variabele beloning
Variabele beloning die niet afhankelijk is van een prestatie van een werknemer, valt niet onder het loonbegrip dat wordt gehanteerd bij het vaststellen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Een winstuitkering die afhankelijk is van de winst van de werkgever in een bepaald jaar, valt hier bijvoorbeeld niet onder.

Dat betekent niet dat werknemers geen aanspraak kunnen hebben op een winstuitkering als zij in een bepaald jaar een periode niet hebben kunnen werken wegens ziekte. In de jurisprudentie is namelijk bepaald dat op basis van het beginsel van goed werkgeverschap beoordeeld moet worden of een werkgever deze vorm van variabele beloning aan een zieke werknemer dient door te betalen.


Kirsten Willms is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Variabele beloning (3) – loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief