icon

Minister steekt 1 miljard euro in betaalbare woningbouw!

Bij haar Besluit Woningbouwimpuls 2020 van 11 mei 2020 heeft minister Ollongren bijna 1 miljard euro vrijgemaakt om een impuls te geven aan de versnelde bouw van betaalbare woningen. Het is de bedoeling dat het besluit in werking zal treden op 18 juli aanstaande. Gemeenten kunnen op basis van deze nieuwe regeling een aanvraag doen voor een uitkering ter bevordering van de bouw van deze specifieke woningen. In de Regeling Woningimpuls 2020 is een en ander nader uitgewerkt.

Het doel van de Woningimpuls is het geven van een boost aan de langjarige bouwproductie in heel Nederland, met name in de schaarsteregio’s. De nadruk ligt daarbij op het bouwen van betaalbare woningen, welke in het besluit worden gedefinieerd als:

1. een sociale huurwoning met een aanvangshuurprijs gelegen onder de liberalisatiegrens;

2. een huurwoning voor middenhuur (dat wil zeggen, met een huurprijs onder de € 1.000,- per maand) en

3. een koopwoning met een maximale kostprijs van ten hoogste de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen vallende onder de Nationale Hypotheek Garantie.

De uitkering kan worden gedaan op verzoek van een gemeente. Deze zal een beoordeling krijgen van een toetsingscommissie welke door de minister is ingesteld. Artikel 2 van het Besluit Woningbouwimpuls 2020 geeft aan voor welke situaties een uitkering kan worden verstrekt. Het moet in de eerste plaats gaan om de hierboven beschreven betaalbare woningen. Deze mag nog niet in de uitvoerende fase zijn en dient binnen afzienbare tijd (binnen 3 jaar) te worden opgestart. De uitkering wordt toegekend ten behoeve van: infrastructurele ontsluiting; verlaging stikstofdepositie; bodemsanering; uitplaatsing hinderveroorzakende activiteiten; inrichting openbare ruimte en het dekken van kosten om betaalbaarheid te realiseren.

De aangevraagde uitkering bedraagt ten hoogste het aantoonbare financiële tekort van een gemeente op de voor het project noodzakelijke publieke investeringen. Daarbij moeten ook andere betrokken partijen wel een substantiële bijdrage leveren (tenminste 50%). Het project moet tenminste 500 woningen betreffen, waarvan ten minste 50% betaalbaar is.

Gemeenten dienen een aanvraag in om op basis van het bovenstaande in aanmerking te komen. Om te voorkomen dat er een ‘wie als eerst komt, die het eerst maalt’ ontstaat, is besloten de financiële impuls in verschillende tijdvakken open te stellen. Voor 2020 is het eerste tijdvak is er een periode opengesteld van 1 t/m 15 juli en heeft een omvang van € 347,5 miljoen euro. Toekomstige tijdvakken zullen steeds 6 weken van tevoren worden aangekondigd.

De hoop is dat gemeenten nuttig gebruik zullen maken van deze regeling en onrendabele projecten weer van de plank trekken om deze alsnog te realiseren. Met een historisch hoog woningtekort is een dergelijke impuls een mooi stimuleringsmiddel.


Franko Zivkovic – Laurenta is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Minister steekt 1 miljard euro in betaalbare woningbouw!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief