icon

Variabele beloning (2) – ontslagvergoedingen

In de eerste blog van deze serie over variabele beloning is toegelicht wat het verschil is tussen variabele en vaste beloning en hoe variabele beloning kan worden uitbetaald aan werknemers. In deze blog ga ik in op de invloed die variabele beloning heeft op de hoogte van de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

De transitievergoeding
Als een werknemer recht heeft op een transitievergoeding, wordt de hoogte daarvan sinds de invoering van de WAB op 1 januari 2020 als volgt berekend. De werknemer heeft recht op 1/3e van zijn of haar maandelijkse “loon” per volledig gewerkt kalanderjaar, en een evenredig deel daarvan, voor een periode waarin de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Onder “loon” voor de berekening van de transitievergoeding wordt in ieder geval het vaste bruto maandloon verstaan. Daart moet een aantal andere vormen van beloning bij worden opgeteld, waaronder ontvangen variabele beloning. Dit is vastgelegd in ‘Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds provisie en anderzijds bonussen, winstuitkering en een variabele eindejaarsuitkering.

Provisie
Als de werknemer variabel loon in de vorm van provisie ontving, moet bij de berekening van de transitievergoeding de provisie als volgt worden betrokken in de berekening van de transitievergoeding. Alleen provisie die de werknemer in de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst heeft ontvangen is relevant. Het totaal aan provisie dat de werknemer in deze periode heeft ontvangen moet worden gedeeld door 12. Dit gemiddelde bedrag moet worden opgeteld bij het maandelijkse loon dat gebruikt wordt voor de berekening van de transitievergoeding. Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer korter duurde dan 12 maanden, moet het totaal bedrag aan variabale beloning worden gedeeld door het aantal maanden dat de werknemer in dienst was bij de werkgever.

Bonus, winstuitkering en variabele eindejaarsuitkering
Voor deze vormen van variabele beloning, die – anders dan provisie – doorgaans niet maandelijks, maar bijvoorbeeld jaarlijks worden uitbetaald, moet een andere berekening worden toegepast. Hiervoor moet worden gekeken naar de variabele beloning die de werknemer heeft ontvangen in de 36 kalendermaanden voorafgaand aan het jaar waarin het dienstverband eindigt. Dat totaalbedrag moet worden gedeeld door 36 en het gemiddelde maandelijkse bedrag aan variabele beloning moet worden opgeteld bij het maandelijkse loon van de werknemer. Dit betekent dat als de arbeidsovereenkomst van een werknemer eindigt op 1 mei 2020, gekeken wordt naar de ontvangen variabale beloning in 2017, 2018 en 2019. Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer korter duurde dan 36 maanden, moet het totaal bedrag aan variabale beloning worden gedeeld door het aantal maanden dat de werknemer in dienst was bij de werkgever.

De billijke vergoeding
Variabele beloning heeft ook invloed op de hoogte van de billijke vergoeding. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat het bij de begroting van de billijke vergoeding rekening kan worden gehouden met de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Een belangrijk gevolg van ontslag is dat de werknemer door het ontslag zijn of haar aanspraak op loon verliest.

Als een werknemer naast vaste beloning ook variabele beloning ontving, loopt de werknemer deze variabele beloning mis door het ontslag. Als de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding, kan de omstandigheid dat de werknemer een bonus is misgelopen worden meegenomen in de hoogte van de billijke vergoeding.

De werknemer moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat hij of zij aanspraak zou kunnen maken op deze bonus als het dienstverband had voortgeduurd. Als het dienstverband van een werknemer bijvoorbeeld in de maand februari eindigt, is het lastig voor de werknemer om te bewijzen dat hij recht zou hebben op een eindejaarsbonus die afhankelijk is van bepaalde prestaties van een werknemer gemeten over een periode van een heel kalenderjaar. De wet helpt de werknemer daarbij. Werknemers hebben namelijk recht op inzage van gegevens uit de administratie van de werkgever indien de variabele beloning van de werknemer afhankelijk is van deze gegevens.


Kirsten Willms is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Variabele beloning (2) – ontslagvergoedingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief