icon

Variabele beloning (1) – een overzicht

Wij informeren u graag over verschillende aspecten van variabele beloning in een serie van artikelen over dit onderwerp. In deze serie zullen wij de komende periode de volgende onderwerpen behandelen:

 • De invloed van variabele beloning op de hoogte van ontslagvergoedingen
 • Variabele beloning en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • De mogelijkheid om variabele beloning terug te vorderen
 • Variabele beloning in de vorm van aandelen(opties)
 • Specifieke regels voor variabele beloning in financiële ondernemingen
 • De wettelijke ondergrens en bovengrenzen voor variabele beloning

Het onderscheid tussen vaste en variabele beloning

Vaste beloning
Vaste beloning bestaat uit beloning waar een werknemer op basis van zijn of haar arbeidsovereenkomst of op basis van de wet recht op heeft voor de arbeid die de werknemer verricht. Vaste beloning wordt veelal uitgedrukt in een bepaald bedrag per maand of per jaar en is in principe aan de werknemer verschuldigd, ongeacht de wijze waarop de werknemer arbeid heeft verricht. Voorbeelden van vaste beloning zijn:

 • het overeengekomen uurloon dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst;
 • een eindejaarsuitkering die volgt uit de arbeidsovereenkomst of cao;
 • een overwerkvergoeding die volgt uit de arbeidsovereenkomst of cao;
 • de vakantietoeslag die volgt uit de wet.

Variabele beloning
Variabele beloning is het gedeelte van de beloning van een werknemer, dat niet een vaste beloning is. Kenmerkend voor variabele beloning is dat op voorhand niet vast staat of de werknemer deze beloning zal ontvangen en hoe hoog de beloning zal zijn. Doorgaans is de aanspraak en de hoogte van variabele beloning afhankelijk van een prestatie van de werknemer of van de omzet of de winst van het bedrijf van de werkgever in een bepaalde periode.

Voorbeelden van variabele beloning zijn:

 • een provisie, afhankelijk van de omzet;
 • een bonus, afhankelijk van een individuele prestatie;
 • een winstuitkering, afhankelijk van de winst.

Dit zijn voorbeelden van variabele beloning, uitgedrukt in geld. Variabele beloning kan ook in een andere vorm aan een werknemer worden toegekend, zoals in de vorm van aandelenopties.

De betaling van variabele beloning
In beginsel moet variabele beloning, indien de beloning is uitgedrukt in geld, op hetzelfde moment worden betaald aan de werknemer als de vaste beloning. Als de werknemer iedere maand de vaste beloning ontvangt, zou de variabele beloning dus ook maandelijks moeten worden uitbetaald. Dit is anders als de hoogte van de variabele beloning op deze momenten nog niet kan worden bepaald, bijvoorbeeld doordat de beloning afhankelijk is van bepaalde informatie waarover de werkgever nog niet beschikt. In dat geval kan de werkgever de variabele beloning aan de werknemer betalen zodra de hoogte van de beloning kan worden, met dien verstande dat de variabele beloning ten minste één keer per jaar aan de werknemer wordt voldaan.

Het vastleggen van de variabele beloning
Werkgever en werknemer zijn in beginsel vrij om afspraken te maken over de vorm van variabele beloning en de hoogte daarvan. Het is van groot belang dat afspraken over variabele beloning, zoals de voorwaarden die gelden voor de toekenning ervan, duidelijk worden vastgelegd zodat op een later moment geen discussie ontstaat over de aanspraak op de beloning of de hoogte daarvan.

Mocht u vragen hebben over variabele beloning, neem dat gerust contact met ons op.


Kirsten Willms is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Variabele beloning (1) – een overzicht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief