icon

Tijdelijke stop huisuitzettingen en spoedwetgeving in verband met de coronacrisis

Onze advocaten worden regelmatig gevraagd te publiceren in (vak)bladen en tijdschriften. Deze bijdrage verscheen gisteren op Advocatie.nl.

Op 26 maart hebben de Minister van Wonen en Milieu en verschillende verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) een gezamenlijke statement gepubliceerd omtrent de uitkomsten van een bestuursoverleg over ontruimingen tijdens de coronacrisis. In dit statement werd ook bekend gemaakt dat de Minister spoedwetgeving zal opstellen waarin het mogelijk wordt gemaakt om tijdelijke huurovereenkomsten gedurende de crisisperiode te kunnen verlengen.

Tijdelijk geen huisuitzettingen

Voornoemde verhuurders hebben aangegeven tijdens de crisisperiode tijdelijk geen huisuitzettingen te zullen verrichten, tenzij hiervoor evidente redenen zijn zoals criminele activiteiten of extreme overlast. Voor procedures tot huisuitzetting die voor 12 maart jongsleden reeds liepen zal de verhuurder de individuele situatie beoordelen. Ook hebben de verhuurders aangegeven zich in te zullen spannen om maatwerk te leveren in het geval huurders door de crisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Daarnaast zullen de verhuurders geen incassokosten doorberekenen aan deze huurders.

Let wel, afspraken gemaakt tijdens dit bestuursoverleg overleg zijn geen juridische afspraken waarvan nakoming bij de rechter kan worden gevorderd.

Spoedwetgeving

Naast de bovengenoemde afspraken zal er ook een spoedwet komen, die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen tijdens deze crisis. Op grond van artikel 7:271 lid 1 BW is het mogelijk om maximaal een keer met dezelfde huurder een tijdelijk huurcontract aan te gaan voor maximaal twee jaar (bij zelfstandige woonruimte) of vijf jaar (bij onzelfstandige woonruimte). Deze huurovereenkomsten eindigen van rechtswege zonder opzegging en/of rechterlijke tussenkomst. Wel moet de verhuurder voor afloop van de huurovereenkomst de huurder (tijdig) schriftelijk informeren dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum eindigt (over de aanzegplicht schreven wij eerder). Het is niet mogelijk om met dezelfde huurder opnieuw een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan, in dat geval krijgt de huurder automatisch huurbescherming.

Op grond van het huidige recht zijn er dus twee opties, of de tijdelijke huurcontracten eindigen na een aanzegging tegen het einde van de afgesproken (tijdelijke) periode of de huurovereenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

Via de spoedwetgeving zal het Kabinet het mogelijk maken dat tijdelijke huurcontracten kunnen worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens de corona crisis. Hoe de spoedwetgeving er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Op de website van de rechtspraak staat wel al vermeld dat een verzoek tot verlenging van een huurovereenkomst op grond van de ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomst’ wordt aangemerkt als urgente zaak. Daarbij wordt vermeld dat de verhuurder voldoende moet onderbouwen welke urgentie hij heeft bij een verzoek tot verlening van een tijdelijke huurovereenkomst (wij nemen aan ten opzichte van een voortzetting van de overeenkomst voor onbepaalde tijd).

Voor verhuurders en huurders die al overeengekomen waren dat de huurovereenkomst zou worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft deze maatregel geen gevolgen. Een vraag of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact met onze advocaten vastgoedrecht op.


Roos de Grave is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tijdelijke stop huisuitzettingen en spoedwetgeving in verband met de coronacrisis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief