icon

Exploitatie B&B onder de Huisvestingsverordening 2020

Per 1 januari 2020 is de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 in werking getreden. Deze verordening treedt in de plaats van de Huisvestingsverordening 2016. De verordening vindt zijn grondslag in de Huisvestingswet, waarin gemeenten instrumenten worden geboden om te sturen op de verdeling van schaarse huurwoningen en op het behoud en de samenstelling van de woonruimtevoorraad.

Wij schreven al eerder over deze verordening, waarvan het concept tot en met 13 juli 2019 ter inzage heeft gelegen. In het bijzonder schreven wij (meermaals) over het plan van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam om per 1 januari 2020 een vergunningplicht voor de exploitatie van een Bed & Breakfast (B&B) in te voeren. Bij de vaststelling van de verordening is deze vergunningplicht werkelijkheid geworden.

Nieuwe B&B voorwaarden

In het kort komen de nieuwe voorwaarden voor de exploitatie van een B&B op het volgende neer.

Voor het houden van een B&B heb je als exploitant een onttrekkingsvergunning nodig. Verder gelden de volgende regels voor het houden van een B&B (zie artikel 3.3.7 van de Huisvestingsverordening 2020):

  1. De exploitant van de woonruimte waar de aanvraag betrekking op heeft moet, heeft de woonruimte als hoofdverblijf en staat in de basisregistratie personen op het adres van de woonruimte ingeschreven. Hoofdverblijf wordt gedefinieerd als: ‘het adres waar iemand de afgelopen twaalf maanden overheersend verbleef, zijnde ten minste 183 nachten, en waar het centrum van diens levensbelangen ligt’. De exploitant moet de B&B zelf exploiteren en houdt nachtverblijf in de woonruimte tijdens het verblijf van gasten. Er kan slechts sprake zijn van meer dan één exploitanten, indien deze deel uitmaken van hetzelfde huishouden;
  2. De B&B voldoet aan de oppervlakte-eisen, welke zijn uitgewerkt in de Nadere regels Huisvestingsverordening 2020:
    • Maximaal 40% van de gebruiksoppervlakte van de woning mag gebruikt worden voor de B&B tot een maximum van 61 vierkante meter. Hierbij geldt dat voor de gebruiksoppervlakte die exclusief aan de toeristen ter beschikking worden gesteld volledig meetellen en de gemeenschappelijke ruimten die worden gedeeld door de bewoner met de toeristen voor de helft meetellen.
  3. De B&B beschikt over maximaal vier slaapplaatsen;
  4. De B&B-woonruimte is een deel van een zelfstandige woonruimte;
  5. De woonruimte waarbinnen de B&B wordt gehouden is niet in eigendom van een woningcorporatie;
  6. De woonruimte kan voor de periode dat de B&B-vergunning geldig is niet voor vakantieverhuur worden aangeboden (AirBnB, hiervoor gelden namelijk andere regels);
  7. Er mag geen overlast worden veroorzaakt tijdens het B&B-verblijf.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt een ontrekkingsvergunning voor B&B-gebruik verleend. De vergunning is geldig voor een periode van ten hoogste acht jaar en is exploitant- en woonruimtegebonden. Een nieuwe exploitant van een vergunde B&B zal dan ook een nieuwe vergunning moeten aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor de onttrekkingsvergunning moet een exploitant worden ingeloot, aangezien een quotum voor het aantal B&B’s in Amsterdam is vastgesteld; het quotum verschilt per stadsdeel en wijk. Indien het aantal aanvragen voor onttrekkingsvergunningen dit quotum overschrijdt, zal een loting plaatsvinden. Aanmelden voor de loting kan tot en met 15 februari a.s. via de website van de gemeente Amsterdam.

Overgangsregeling

Exploitanten die hun B&B voor 1 januari 2019 hebben gemeld komen voor een overgangsregeling in aanmerking. Deze houdt kort gezegd in dat de exploitant gedurende zes jaar vanaf 1 januari 2020 de B&B kan exploiteren onder de oude regels. Het belangrijkste verschil met de nieuwe regels is dat geen vergunning is vereist. Verder gelden dan de voorwaarden die voortvloeien uit de Huisvestingsverordening 2016 voor de B&B.

Om in aanmerking te komen voor deze overgangsregeling, moet de exploitant zich aanmelden voor de eerder genoemde loting (zie artikel 3.3.5 Huisvestingsverordening 2020). Als de exploitant wordt ingeloot, komt de exploitant in aanmerking voor een onttrekkingsvergunning (de kosten daarvoor zijn € 339,50,-) én mag de exploitant de eerste zes jaar onder de oude regels exploiteren (dus zonder vergunning). Als de exploitant wordt uitgeloot, krijgt de exploitant geen vergunning, maar mag deze gedurende zes jaar onder de oude regels exploiteren.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Exploitatie B&B onder de Huisvestingsverordening 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief