icon

Een Nul op de Meter-woning incompleet zonder zonnepanelen?

Zonnepanelen worden steeds populairder. Begin 2019 lagen er al op 600.000 huizen zonnepanelen. Vooral bij Nul op de Meter-woningen (NOM-woningen) worden zonnepanelen vaak geplaatst. Het is niet altijd duidelijk of de zonnepanelen een bestanddeel van de woning worden. Of beter gezegd: is er sprake van zaakvorming en natrekking? In dat geval is het onduidelijk van wie de eigenaar is. Dat kan lastig zijn, aangezien steeds meer zonnepanelen via een verhuurconstructie worden aangeboden.

Juridisch kader: zaakvorming en natrekking

Grond en alle gebouwen die met deze grond verenigd zijn, worden als onroerend aangemerkt op grond van artikel 3:3 BW. Alles wat volgens verkeersopvatting onderdeel uitmaakt van een gebouw is een bestanddeel daarvan (artikel 3:4 lid 1 BW). Ook een onderdeel dat zodanig met het gebouw is verbonden dat deze niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis kan worden toegebracht aan een van deze zaken, wordt als een bestanddeel aangemerkt (artikel 3:4 lid 2 BW). Als een bestanddeel wordt toegevoegd, dan wordt deze door zogenoemde natrekking onderdeel van het eigendom van de grond. Dus als een zonnepaneel als bestanddeel kan worden aangemerkt, dan wordt de eigenaar van de grond door natrekking ook de eigenaar van de zonnepanelen. Nu zal dat in de meeste gevallen ook wel de bedoeling zijn, maar soms ook niet. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als een huurder zonnepanelen op het dak van zijn woning wil plaatsen?

Toepassing op zonnepanelen

Er bestaan verschillende soorten zonnepanelen: geïntegreerde zonnepanelen en niet-geïntegreerde zonnepanelen. In de eerste vorm maken de zonnepanelen een integraal onderdeel uit van het dak. Zo bestaan er zonnepanelen in de vorm van een dakpan. Over deze vorm van zonnepanelen zal weinig discussie bestaan dat deze op grond van artikel 3:4 lid 2 BW zullen worden aangemerkt als bestanddeel van de hoofdzaak.

De tweede vorm komt vaak voor. De zonnepanelen worden dan bijvoorbeeld geplaatst op al bestaande daken. De zonnepanelen worden dan op het dak gemonteerd. Indien deze kunnen worden afgescheiden zonder beschadiging van betekenis zullen deze over het algemeen niet op grond van artikel 3:4 lid 2 BW als bestanddeel van de hoofdzaak worden aangemerkt. Toch kan van die niet-geïntegreerde zonnepanelen niet gesteld worden dat deze per definitie geen bestanddeel zijn van een woning, zo blijkt uit een arrest van het gerechtshof Amsterdam.

Hof Amsterdam: ‘Nul op de meter-woning incompleet zonder zonnepanelen’

In een arrest van het gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:2113) wordt overwogen dat een zonnepaneel een bestanddeel van een woning kan worden ongeacht of de zonnepanelen technisch gezien in het dak van de woning zijn geïntegreerd dan wel of deze daarvan eenvoudig (zonder functieverlies van het dak) kunnen worden verwijderd. Dit is het geval bij een Nul op de Meter-woning waarbij in een belangrijk deel van de energiebehoefte wordt voorzien door energie opgewekt door zonnepanelen. De zonnepanelen zijn daarmee wezenlijk voor het functioneren van deze woningen. De zonnepanelen zijn ter realisering van die functie zodanig in het ontwerp geïntegreerd dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat dit ontwerp en daarmee deze woningen incompleet worden. Daarmee zijn de zonnepanelen (en zonneboiler) een bestanddeel van de woning geworden in de zin van artikel 3:4 BW en kunnen deze derhalve niet als roerend worden beschouwd.

Slot

Zonnepanelen kunnen op meerdere wijzen bestanddeel worden van de woning op grond van artikel 3:4 BW. De zonnepanelen kunnen in het dak geïntegreerd worden, waardoor deze op grond van artikel 3:4 lid 2 beschouwd zullen worden als bestanddeel van de woning. Maar ook los van deze meer technische vraag kunnen zonnepanelen op grond onderdeel worden van de woning. Dit is het geval bij een Nul op de Meter-woning. Deze woningen worden immers incompleet geacht zonder zonnepanelen.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een Nul op de Meter-woning incompleet zonder zonnepanelen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief