icon

Bestuurders: houd je medebestuurder in de gaten!

Volgens vaste jurisprudentie kan nalaten om in te grijpen onder omstandigheden bestuurdersaansprakelijkheid opleveren. Hiervan kan alleen sprake zijn als vaststaat: i.) dat er voor de bestuurder een reden was om in te grijpen en ii.) dat hij of zij van die reden op de hoogte was. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een paar maanden terug aansprakelijkheid van een bestuurder aangenomen omdat zij had nagelaten in te grijpen toen haar medebestuurder onrechtmatig handelde tegenover een schuldeiser van de vennootschap.

Waar ging het in deze zaak om?

Bestuurders X en Y, die onder huwelijkse voorwaarden waren getrouwd, vormden samen het (indirecte) bestuur van de Belgische vennootschap Materieel B.V. Op enig moment heeft bestuurder Y namens Materieel B.V. meerdere tankchassis gekocht van een derde partij. Omdat Materieel B.V. de koopsom niet meteen kon betalen, heeft de verkoper ingestemd met gespreide betaling onder de voorwaarde dat bepaalde zekerheden werden afgegeven. De verstrekte zekerheden (naar Belgisch recht) hebben wat weg van onze bankgarantie en een persoonlijke borgstelling van bestuurder Y. Materieel B.V. heeft alle tankchassis onbetaald gelaten. Niet veel later werd haar faillissement uitgesproken.

Anders dan onze abstracte bankgarantie, bleek de verstrekte wisselbrief niet faillissementsproof. De verkoper heeft daarom bestuurder Y aangesproken onder de borgstelling. Bestuurder Y bleek echter vrijwel geen privé-vermogen te bezitten en bood ook verder geen verhaal. De curator in het faillissement van de verkoper – deze vennootschap was inmiddels ook omgevallen – koos er vervolgens voor bestuurder X aan te spreken. Hij stelde dat niet alleen bestuurder Y onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de verkoper door namens de vennootschap verplichtingen – de koopovereenkomst gezekerd met waardeloze zekerheden – aan te gaan terwijl hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap deze verplichtingen niet zou nakomen en hiervoor geen verhaal zou bieden (de zgn. Beklamel-norm, zie hier verder toegelicht).

Volgens de curator kon bestuurder X een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt van het feit dat zij dit handelen van haar medebestuurder heeft toegelaten. Daarbij speelde onder andere mee dat bestuurder X wist dat de persoonlijke garantstelling door bestuurder Y een lege huls was; immers had zij samen met haar echtgenoot ervoor gezorgd dat al zijn vermogen naar haar was overgeheveld.

Uitspraak Hof

Het hof stelt voorop dat óók een bestuurder die niet zelf namens de vennootschap heeft gehandeld persoonlijk onrechtmatig kan hebben gehandeld tegenover een schuldeiser van de vennootschap. Ook door nalaten kan een bestuurder persoonlijk onrechtmatig hebben gehandeld.

Of een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Het hof overweegt daarover dat Materieel B.V. een familiebedrijf betrof onder bestuur van twee echtelieden. Op basis hiervan trekt het hof de wel erg snelle conclusie dat bij een dergelijk bedrijf in beginsel mag worden aangenomen dat beide bestuurders met de gang van zaken in het bedrijf en met de financiële gesteldheid ervan bekend zijn. Volgens het hof geldt dit des te meer nu het financieel niet goed ging met de vennootschap en zij bij aankoop al niet in staat was de verlangde contante betaling van de tankchassis te voldoen.

Bestuurder X heeft hiertegenover enkel aangegeven dat zij niet wist dat haar echtgenoot de betreffende verplichtingen was aangegaan. Naar het oordeel van het hof had zij hier echter meer over moeten aanvoeren dan de enkele stelling dat zij niet betrokken was bij de operationele bedrijfsvoering van Materieel B.V. Ook heeft bestuurder X niet betwist dat het haar bekend was dat haar echtgenoot niet over enig vermogen beschikte.

Onder deze specifieke omstandigheden kan bestuurder X er volgens het hof persoonlijk een ernstig verwijt van worden gemaakt dat zij als bestuurder van Materieel B.V. heeft toegelaten dat haar medebestuurder Y namens Materieel B.V. heeft gehandeld zoals hij heeft gedaan. Het had onder deze omstandigheden op haar weg gelegen om haar medebestuurder daarvan te weerhouden.

Afsluitend

Hoewel het hof in deze zaak wel erg snel aansprakelijkheid wegens nalaten lijkt te hebben aangenomen, is het desalniettemin goed om erbij stil te staan dat nalaten in te grijpen bij bepaald handelen van een medebestuurder soms tot eigen aansprakelijkheid kan leiden. De specifieke omstandigheden het geval kunnen reden zijn om niet achterover te leunen, maar actief op te treden.

Heeft u vragen over het voorgaande, wenst u advies over uw positie als bestuurder of wilt u juist een bestuurder aanspreken? Neemt u gerust contact met ons op.


Sandrine Piet is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuurdersaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestuurders: houd je medebestuurder in de gaten!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief