icon

Nieuw: de verkorte civiele procedure

Sinds een aantal weken is het bij de rechtbank Amsterdam mogelijk een verkorte civiele procedure te starten. Deze procedure is een tussenvorm tussen het kort geding en de traditionele bodemprocedure. De bedoeling is dat door middel van deze tussenvorm in relatief eenvoudige zaken veel tijdwinst behaald kan worden. De snellere doorloop zou daarom een positief effect hebben op de werkvoorraad van rechters en partijen weten sneller waar ze aan toe zijn.

Welke zaken komen in aanmerking?
De verkorte procedure is een bodemzaak die geen uitgebreide getuigenverhoren of deskundigen-onderzoek vereist en die wordt behandeld op een wijze die grotendeels overeenkomst met een kort geding. Het is een keuze: alle betrokken partijen moeten ermee instemmen. Daarbij moet de zaak uiteraard geschikt zijn voor verkorte behandeling. In tegenstelling tot een kort geding is spoedeisendheid geen voorwaarde voor toelating tot de verkorte procedure. Bovendien is het een bodemzaak dus kunnen niet slechts veroordelende, maar ook constitutieve en declaratoire beslissingen worden gegeven. Verder maakt de wet forumkeuze voor de rechtbank Amsterdam mogelijk (art. 108 Rv), dus vanuit het hele land kunnen zaken bij de rechtbank Amsterdam worden aangebracht voor de verkorte procedure.

Het Procesreglement voor de verkorte procedure noemt verder nog een aantal voorbeelden van zaken die in ieder geval niet geschikt zullen zijn:

  • Kantonzaken met een belang van minder dan €5.000,- of aardzaken;
  • Zaken waarin niet beide partijen worden bijgestaan door een advocaat of een professionele gemachtigde;
  • Zaken die te ingewikkeld zijn of waarbij het gaat om een zeer groot belang.

Verloop van de procedure
De verkorte procedure begint doordat de advocaat een concept-dagvaarding met een aanvraagformulier voor deze procedure aan de rechtbank stuurt. Aan de hand daarvan zal de rechtbank beoordelen of de zaak geschikt is voor de verkorte procedure. Als dat het geval is, wordt door de rechtbank aan gedaagde gevraagd binnen twee weken mee te delen of hij instemt met deze procedure. Als de gedaagde niet binnen deze termijn laat weten in te stemmen, mag de eisende partij er vanuit gegaan dat gedaagde niet met de verkorte procedure instemt en wordt de gewone dagvaardingsprocedure gevolgd. Als de gedaagde wel met de verkorte procedure instemt, dient hij tegelijk aan de rechtbank zijn verhinderdata op te geven en kenbaar te maken of hij vrijwillig zal verschijnen.

De rechtbank zal vervolgens een zitting plannen binnen zes tot tien weken na het ontvangst van de concept-dagvaarding. Tenzij de gedaagde heeft ingestemd met vrijwillige verschijning, wordt de dagvaarding vervolgens uitgebracht. Vervolgens dient een conclusie van antwoord zonder reconventionele vordering of incident uiterlijk twee weken voorafgaand aan de zitting te worden ingediend. Voor een conclusie van antwoord met reconventionele vordering geldt een termijn van drie weken voor de zitting en voor een conclusie van antwoord in een incident en/of in reconventie geldt een termijn van één week voor de zitting. Deze laatste termijn geldt ook voor nadere producties.

Een eisende partij kan – in afwijking van het bovenstaande – ook zelf contact opnemen met de gedaagde partij en het voorstel doen de verkorte procedure te volgen. Uiteraard zal door de rechtbank nog wel moeten worden beoordeeld of de zaak ook daadwerkelijk door middel van de verkorte procedure behandeld kan worden.

De rechtbank zal indien mogelijk mondeling uitspraak doen. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan wordt binnen vier weken vonnis gewezen.

Conclusie
In geval van een ‘normale’ bodemprocedure is men al gauw een jaar verder voordat er een vonnis ligt. De kort gedingprocedure biedt ook niet altijd uitkomst, omdat spoedeisendheid hierbij een voorwaarde is en er slechts een voorlopige voorziening kan worden gegeven. Deze verkorte procedure zal daarom voor de betrokken partijen in relatief eenvoudige zaken een verademing zijn. Daarnaast is het voor te stellen dat de drempel om een procedure te beginnen lager wordt. Of het in de praktijk daarom daadwerkelijk tot minder werkvoorraad voor de rechters zal leiden, zal nog moeten blijken.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied conflictoplossing / Procesrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw: de verkorte civiele procedure

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief