icon

Nieuwe regels voor inkopen via raamovereenkomsten

Binnen het aanbestedingsrecht is er veel te doen over raamovereenkomsten. Een raamovereenkomst is nog geen opdracht, maar de voorbereidende stap voor het plaatsen van (meerdere, vergelijkbare) toekomstige opdrachten.

Aanbestedende diensten hebben voor sommige opdrachten immers de behoefte om een opdracht op korte termijn te kunnen gunnen (denk bijvoorbeeld aan wegen- of groenonderhoud). Door eerst een raamovereenkomst te sluiten (waarin belangrijke voorwaarden zoals hoeveelheid, kwaliteit en prijs al zijn bepaald) kan daarna, wanneer er zich een concrete opdracht voordoet, snel het gunnings- en offertetraject worden doorlopen.

Raamovereenkomsten in de praktijk

Aangezien van raamovereenkomsten bekend is dat deze bedoeld zijn voor situaties waarin vooraf niet precies valt in te schatten hoe groot de behoefte van de aanbestedende dienst is, geven veel aanbesteders bij hun uitnodiging tot inschrijving aan dat de raming slechts een inschatting of een indicatie betreft. Hierin wordt in een later stadium de rechtvaardiging gevonden om het aantal opdrachten (en daarmee de initiële waarde van de raamovereenkomst) aanzienlijk op te rekken: De behoefte blijkt toch groter dan vooraf ingeschat.

Deze flexibiliteit van een raamovereenkomst zorgt vervolgens voor ontevredenheid bij inschrijvers, zowel in de aanbestedingsfase (er wordt geen reële inschatting gemaakt van de hoeveelheid/omvang van de opdracht) als in de uitvoeringsfase (de hoeveelheid opdrachten blijkt aanzienlijk groter dan is gepresenteerd).

Nieuwe regels Europees Hof

In een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie voor de Europese Unie is niet alleen bepaald dat deze praktijk strijdig is met het aanbestedingsrecht, maar is ook een heldere inkadering gegeven voor het plaatsen van raamovereenkomsten. De belangrijkste punten:

  • De maximale waarde van de leveringen en/of diensten moet vooraf worden vermeld (zie alinea 60 van de uitspraak);
  • Zodra de maximale hoeveelheid leveringen of diensten is bereikt, sorteert de overeenkomst geen effect meer en moet er opnieuw worden aanbesteed (zie alinea 61 van de uitspraak);
  • De maximale hoeveelheid geldt niet alleen voor de oorspronkelijk aanbestedende dienst, maar óók voor een eventuele aanbestedende dienst die zich later bij de oorspronkelijke aanbesteder heeft aangesloten (vgl. alinea 70 van de uitspraak).

Gevolgen voor de aanbestedingspraktijk

De verwachting is dat aanbestedende diensten de waarde van hun raamovereenkomsten zorgvuldiger zullen inschatten. Een te lage inschatting kan er immers in resulteren dat er (te) snel een nieuwe raamovereenkomst moet worden aanbesteed, terwijl een te hoge inschatting (zekerheidshalve naar aanleiding van deze uitspraak) ertoe kan leiden dat er zwaardere aanbestedingsprocedures van toepassing zijn en inschrijvers geen realistische inschatting van de vraag meer kunnen maken.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan gerust contact op.


Björn Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied aanbestedingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regels voor inkopen via raamovereenkomsten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief