icon

Werving- en selectiekosten in de krappe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is momenteel krap en in een aantal sectoren (zorg, onderwijs en ICT) bestaat zelfs een nijpend personeelstekort. Bedrijven schakelen hierdoor steeds vaker recruitmentbureaus in bij het aantrekken van nieuw personeel, hetgeen hoge werving- en selectiekosten met zich brengt.

Afspraken over de werving en selectie worden veelal vastgelegd in een opdrachtovereenkomst tussen de werkgever en het recruitmentbureau. Hierin wordt over het algemeen vastgelegd dat het recruitmentbureau van de opdrachtgever een honorarium ontvangt indien de opdrachtgever een kandidaat aanneemt die door het recruitmentbureau is geïntroduceerd. Gemiddeld wordt een honorarium afgesproken ter hoogte van 25% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat.

In de praktijk ontstaan regelmatig geschillen over de werving- en selectiekosten. In deze blog worden hiervan op twee vaak voorkomende situaties ingegaan.

Het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door recruitmentbureaus
Op 1 januari 2017 heeft rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan over de volgende situatie. Door een opdrachtgever werd een kandidaat aangenomen die door een recruitmentbureau was geselecteerd en aan de opdrachtgever was geïntroduceerd. Al snel bleek dat de kandidaat in het geheel niet beschikte over de voor de functie vereiste kennis. Na navraag door de opdrachtgever kon geen diploma, cijferlijst of enig ander stuk van een studie getoond worden. Bovendien bleek na het bellen van de opgegeven referenties, dat de kandidaat daar niet in dienst was geweest.

Desalniettemin vorderde het recruitmentbureau de betaling van het afgesproken honorarium, stellend dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk zou zijn geweest voor het controleren van diploma's en referenties. In de overeenkomst stond "immers"
Opdrachtgever dient zelf te controleren of de Kandidaat over eventueel benodigde (werk)vergunningen, VAR-verklaringen en/of overige gevraagde documenten beschikt.

Als tegeneis vorderde de opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding. Tegen die laatste vordering voerde het bureau aan dat zij aansprakelijkheid contractueel had uitgesloten.

De Rechtbank oordeelde dat het recruitmentbureau tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, nu het controleren van diploma’s, werkervaring en referenties de kern van het werk van een recruitmentbureau raken. Om diezelfde reden – dat het recruitmentbureau die meest basale taak niet had uitgevoerd – vond de rechter dat het bureau geen beroep op de uitsluiting toekwam; de vordering tot schadevergoeding werd dan ook toegewezen.

Het verhalen van de werving- en selectiekosten op de werknemer
In een andere uitspraak van 27 juli 2018 heeft de rechtbank Limburg geoordeeld over een geschil tussen een werkgever en een gerecruteerde werknemer. Na een werving- en selectieprocedure hadden partijen een arbeidsovereenkomst ondertekend die door de werknemer al na twee weken werd opgezegd. De werkgever verzocht de rechtbank onder meer om de werknemer te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding bestaande uit de kosten van de werving- selectieprocedure.

De rechter heeft hierover geoordeeld dat niet is gebleken dat het handelen van de werknemer iets anders was dan simpelweg het uitoefenen van zijn (grondwettelijke) recht op vrije keuze van arbeid. Dat met het werven en selecteren van personeel kosten zijn gemoeid is een gegeven en die kosten vallen in beginsel gewoon onder het ondernemersrisico. De werkgever had onvoldoende onderbouwd waarom dat in dit geval anders zou moeten zijn.

Heeft u zelf een geschil over werving- en selectiekosten of heeft u vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.


Kirsten Willms is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werving- en selectiekosten in de krappe arbeidsmarkt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief