icon

De gemeente Amsterdam verandert spelregels B&B

Om Amsterdam leefbaar te houden wenst het college van burgemeester en wethouders te voorkomen dat woningen deels als hotel worden gebruikt met een strikter beleid voor bed & breakfasts tot gevolg. Op 9 november 2018 heeft het college op de website van de gemeente Amsterdam aangekondigd een vergunningsplicht voor de start van een B&B te willen instellen en uit te geven vergunningen te maximeren. Dit beleid wordt opgenomen in de nieuwe huisvestingsverordening en zal gelden per 1 januari 2020.

Wij blogden vorige week al over de onduidelijkheid omtrent deze vergunningsplicht. Het college lijkt nu een mislukte poging te hebben gedaan om (eindelijk!) meer duidelijkheid te verschaffen.

Zo blijkt uit de plannen van het college dat het verbod zal worden opgenomen in de Huisvestingsverordening, maar op welke vooraf aanwezige wettelijke bepaling het verbod is gestoeld (gedeeltelijke onttrekking wellicht?), blijft nog onduidelijk. Ook blijkt het voornemen om aan de exploitanten van een B&B niet automatisch een vergunning te verlenen. Het mag duidelijk zijn dat het nieuwe beleid dan ook grote gevolgen zal hebben voor de mensen die nu al een (Air)B&B exploiteren: op dit moment zijn er in Amsterdam 20.000 advertenties actief op het platform AirBnB. Om exploitanten enigszins tegemoet te komen wil het college een passende overgangstermijn bieden. Wat deze ‘passende overgangstermijn’ inhoudt, is echter nog niet duidelijk. Wél is duidelijk dat het overgangsrecht niet van toepassing zal zijn voor mensen die ná 9 november 2018 om 16:00 een B&B melden. Met andere woorden, mocht er nu een melding B&B worden gedaan, komt deze melding te laat.

Het is (nog steeds) afwachten hoe het college het beleid zal vormgeven. Het bericht op de website laat in ieder geval een aantal juridische alarmbellen rinkelen. Zo volgt uit het bericht dat er een nader te bepalen maximaal aantal vergunningen mogen worden uitgegeven. Hoe zullen deze vergunningen eerlijk worden verdeeld? De verdeling van schaarse rechten is al eerder geen eenvoudige klus voor de gemeente gebleken. Verder is het de vraag hoe het overgangsrecht (met terugwerkende kracht?) wordt vormgegeven. Zal het beleid in overeenstemming zijn met het rechtszekerheidsbeginsel?

Helaas bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid omtrent de vergunningplicht voor de exploitatie van een B&B: wij zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen!

Dit artikel is mede tot stand gekomen door bijdragen van Marcel Beekman, momenteel als werkstudent verbonden aan Wieringa Advocaten.


Anna Zijlstra en Dominique de Haas zijn niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De gemeente Amsterdam verandert spelregels B&B

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief