icon

Wet DBA nog steeds in de ijskast

Eerder schreven wij al over het besluit van de overheid om de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA – we schreven er recent nog over) “in de ijskast” te doen. Er is een grote achterstand bij de Belastingdienst bij het beoordelen van de contracten en de Minister heeft voor de zoveelste keer aangekondigd dat niet zal worden gehandhaafd, dit keer tot 2020.

De kabinetsplannen zijn thans om de Wet DBA te vervangen door een wet die gedeeltelijk lijkt op de voorganger van de wet DBA. Het maken van nieuwe wet- en regelgeving rond het zelfstandig ondernemerschap (zzp) is geen simpele opgave, zo stelt de Minister. `Desondanks is het onverminderd nodig dat er deze kabinetsperiode nieuwe wetgeving komt. Aan de ene kant om de groep mensen die een welbewuste keuze maakt voor het zelfstandig ondernemerschap de ruimte te geven om te ondernemen. Maar ook om de groep mensen te beschermen die, soms ongewild, in een kwetsbare positie belanden. Daarnaast wil het kabinet oneerlijke concurrentie tegengaan tussen de bedrijven die zich aan de regels houden en de bedrijven die zzp-constructies gebruiken om hun loonkosten te drukken en hun risico’s af te wentelen.`

In het regeerakkoord zijn de volgende maatregelen voorgesteld:

Arbeidsovereenkomst bij laag uurtarief (< € 18) : Om aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelfstandigen vaker bescherming te bieden, wordt in bepaalde gevallen verplicht sprake van een arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.

Opt-out: Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers een opt-out van de loonheffing en werknemersverzekeringen. Dit biedt ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt (uurtarief> € 75) extra zekerheid.

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd die opdrachtgevers kunnen krijgen via het invullen van een webmodule. Met de opdrachtgeversverklaring wordt beoogd vooraf zekerheid te bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers over de aard van hun arbeidsrelatie, waarbij het wel mogelijk blijft te handhaven in het geval van schijnzelfstandigheid. Deze variant lijkt sterk op de VAR, de voorganger van de wet DBA.

Het kabinet denkt 1,5 jaar nodig te hebben om te komen tot een nieuwe dan wel betere kwalificatie van de arbeidsrelatie, waaronder het verduidelijken van het gezag criterium. Met wetenschappers en veldpartijen zal worden gekeken hoe inzichtelijk gemaakt kan worden wanneer sprake is van gezag. Dit zijn natuurlijk interessante ontwikkelingen om te volgen, omdat binnen de arbeidsrechtpraktijk momenteel verhitte discussies worden gevoerd over de kwalificatie van moderne arbeidsrelaties. Denk aan payrolling en platformarbeid.

Voor nu bevinden wij ons nog in een grijs gebied. De Minister zegt niet actief te zullen handhaven op de thans nog geldende maar onduidelijk wet DBA. Toch zijn er wel al bedrijven onderzocht en is de Minister van plan waarschuwingen uit te delen. Het blijft dus belangrijk om zelf scherp te zijn op de kwalificatie van de arbeidsverhouding die u aangaat. Wij zijn u daarbij graag van dienst.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet DBA nog steeds in de ijskast

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief