icon

Heeft de verhuurder een mededelingsplicht jegens de huurder ten aanzien van gebeurtenissen die het gehuurde aangaan?

Deze vraag heeft de rechtbank Amsterdam recentelijk bevestigend beantwoord.

De casus was als volgt. Huurders kwamen er kort na aanvang van de huurovereenkomst achter dat er ongeveer een half jaar daarvoor in het portiek een handgranaat was ontploft en dat de voormalige bewoonster van het gehuurde voor de deur van het pand was neergeschoten. Ook bleek de buurt veel overlast te ervaren van de familie van de neergeschoten huurster, die op dat moment nog in hetzelfde pand woonde.

De huurders deden een beroep op vernietiging op grond van dwaling. Zij stelden daartoe dat zij de huurovereenkomst niet zouden hebben getekend als zij vooraf op de hoogte waren geweest van de geweldsdelicten die zich in en rondom de woning hadden afgespeeld en dat verhuurder hen daarover had moeten informeren.

Op grond van art. 6:228 lid 1 onder b BW kan een overeenkomst onder andere worden vernietigd indien de wederpartij in verband met hetgeen zij wist of behoorde te weten de dwalende had behoren in te lichten. Of de huurders zich met succes op dwaling konden beroepen was derhalve afhankelijk van de vraag of de verhuurder in dit concrete geval een mededelingsplicht had. De kantonrechter beantwoordde deze vraag bevestigend, omdat het een gevaarlijke situatie betrof, waarop nieuwe bewoners op zijn minst bedacht moesten zijn. Het waren – anders dan verhuurder stelde – geen feiten van algemene bekendheid, zodat verhuurder de huurders actief over de gebeurtenissen had moeten informeren. Ten overvloede merkt de rechtbank voorts nog op dat huurders ook geïnformeerd hadden moeten worden over het feit er een overlast veroorzakende familie gehuisvest was in hetzelfde pand. Ook het niet informeren van de huurders over een overlast veroorzakende buurman, kan dus dwaling opleveren. Nu er sprake was van dwaling, konden de huurders de huurovereenkomst buitengerechtelijk vernietigen en diende de verhuurder de onverschuldigd betaalde huur terug te betalen.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Heeft de verhuurder een mededelingsplicht jegens de huurder ten aanzien van gebeurtenissen die het gehuurde aangaan?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief