icon

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (2)

Op 17 april 2018 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)’ als hamerstuk afgedaan. Het aangenomen wetsvoorstel strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht van de raad; de huidige elektronisch raadpleegbare bestemmingsplannen en beheersverordeningen hoeven na inwerkingtreding van de wet niet langer elke tien jaar opnieuw te worden vastgesteld. Deze afschaffing moet worden gezien als onderdeel van de overgang naar het ‘nieuwe stelsel’ van het omgevingsplan onder de Omgevingswet.

In mijn eerdere blog ben ik al in gegaan op de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer en de gevolgen van de afschaffing van de actualiseringsplicht.

Wanneer de wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd, is nog niet met zekerheid te zeggen; inwerkingtreding vindt plaats op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (2)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief