icon

Houders van aandelen aan toonder uit de anonimiteit

De Minister voor Rechtsbescherming heeft begin deze week het wetsvoorstel Identificatiehouders aandelen aan toonder ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel, dat in april 2017 voor consultatie op internet werd geplaatst, strekt tot afschaffing van papieren aandelen aan toonder voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Het is de bedoeling dat aandelen aan toonder alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair, bijvoorbeeld een bank of een beleggingsonderneming. Aangezien een effectenrekening op naam staat, heeft dit tot gevolg dat houders van aandelen niet langer anoniem kunnen beleggen. Houders van aandelen aan toonder kunnen deze stukken inleveren bij de vennootschap die ze heeft uitgegeven en ontvangen daarvoor in de plaats een aandeel op naam.

Het doel van de maatregel is te voorkomen dat papieren aandelen worden misbruikt voor financiering van criminele activiteiten als terrorisme, belastingontduiking of witwassen. Op aanbeveling van het Global Forum en de Financial Action Task Force (FATF) heeft de Minister in het wetsvoorstel opgenomen dat opsporingsdiensten bij intermediairs gegevens kunnen opvragen van de houder van de effectenrekening.

De Minister licht het wetsvoorstel als volgt toe: ‘Papieren aandelen aan toonder staan niet op naam en kunnen makkelijk van eigenaar wisselen, omdat de houder niet geregistreerd staat. Dat maakt ze ook kwetsbaar voor misbruik. Afschaffing draagt bij aan de integriteit van het financiële stelsel.’

Naast Nederland hebben ook andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en België soortgelijke maatregelen genomen, mede naar aanleiding van de aanbevelingen van het Global Forum en de FATF.

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting vindt u hier.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Sandrine Piet is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied financiering en Zekerheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Houders van aandelen aan toonder uit de anonimiteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief