icon

Vertrouw niet blindelings op informatie verkoopbrochure

Onjuiste informatie in een verkoopbrochure leidt niet tot dwaling. Tevens kan dit niet leiden tot non-conformiteit van de gekochte onroerende zaak. Zo luidt de boodschap van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 23 januari 2018. Een beroep op dwaling en non-conformiteit trof geen doel.

Wat was er aan de hand?
In de verkoopbrochure van een huis was vermeld dat recentelijk onder andere de kozijnen, de platdakbedekking, het voegwerk, de goten en de douche recent waren vernieuwd. De verkoopbrochure was echter verouderd. Deze informatie dateerde uit de periode van de eerste verkooppoging, meer dan tien jaar geleden. Bij hergebruik van de brochure was de informatie ten onrechte niet verwijderd. Kopers gingen er daarom van uit dat de informatie uit deze brochure juist was. In de verkoopbrochure was echter wel vermeld dat de inhoud hiervan kon afwijken van de werkelijkheid en dat aan die inhoud geen rechten konden worden ontleend.

In de koopovereenkomst werden deze vernieuwingen niet specifiek genoemd. Als bijlage bij de koopovereenkomst was wel een vragenlijst voor de verkoop van de woning gevoegd. Hierin was de volgende vraag opgenomen:
Indien u in de afgelopen tien jaar verbeteringen aan uw woning heeft uitgevoerd of uit heeft laten voeren, kunt u dan aangeven in welk jaar dat is geweest?

– badkamer:

– keuken:

– schilderwerk:

– kozijnen:

– platdakbedekking:

– aanbouw/serre:

– ____________:

– ____________:

Als antwoord op deze vraag waren geen verbeterpunten aangegeven door de verkoper. De informatie uit de verkoopbrochure en de informatie uit de vragenlijst bij de koopovereenkomst waren dus in zekere zin tegenstrijdig. De koper had echter de informatie uit de koopovereenkomst niet goed bestudeerd waardoor deze vertrouwde op de informatie uit de verkoopbrochure. De koper deed vervolgens een beroep op dwaling en op non-conformiteit van het gekochte huis.

Het oordeel van het hof
Het hof oordeelt dat de koper op grond van de vragenlijst erop bedacht had moeten zijn dat de in de verkoopbrochure genoemde vernieuwingen niet in de afgelopen tien jaar hadden plaatsgevonden. Het had op de weg van de koper gelegen nader onderzoek te doen naar de discrepantie tussen de mededelingen in de brochure en die in de vragenlijst, zeker nu de verkoopbrochure vermeldde dat de inhoud daarvan kon afwijken van de werkelijkheid en dat aan die inhoud geen rechten konden worden ontleend. De inhoud van de vragenlijst was bovendien van een andere orde dan de inhoud van de verkoopbrochure, omdat de vragenlijst deel uitmaakte van de koopovereenkomst. De verkoopbrochure bevat meer vrijblijvende mededelingen, aldus het hof.

Daarnaast acht het hof de term ‘recentelijk’ te vaag om daaraan duidelijke verwachtingen te kunnen ontlenen. De woning was gebouwd in het jaar 1974 en ten opzichte daarvan waren vernieuwingen die aan het eind van de jaren ’90 hebben plaatsgevonden, in zekere zin inderdaad ‘recent’ te noemen. Op grond hiervan had de koper de inhoud van de brochure niet dienen te beschouwen als toezeggingen van de verkoper, maar eerder als een startpunt van denken over een eventuele aankoop. Dit houdt volgens het hof niet perse in dat de koper bijvoorbeeld bouwkundig onderzoek had moeten laten uitvoeren, maar simpelweg dat hij de koopovereenkomst en de daarbij gevoegde vragenlijst nauwkeurig had moeten bestuderen.

Op grond van bovenstaande heeft het hof het gedane beroep op dwaling en non-conformiteit afgewezen. De koopovereenkomst kon dus noch worden vernietigd, noch worden ontbonden.

Conclusie
Vertrouw dus niet blindelings op informatie uit een verkoopbrochure. Let bij het kopen van een huis (of een andere onroerende zaak) goed op de informatie in de koopovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen. De informatie die hierin is vermeld, is van doorslaggevende betekenis.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vertrouw niet blindelings op informatie verkoopbrochure

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief