icon

AG: Boskalis kan geen stemming afdwingen over beschermingsconstructie

In een eerdere blog berichtten wij over het kort geding dat Boskalis Holding B.V. in 2015 had aangespannen tegen Fugro N.V., waarin Boskalis 20 procent van de aandelen houdt.

Boskalis had gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het bestuur van Fugro te verzoeken een onderwerp op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van de Fugro te plaatsen (art. 2:114a BW) en ter stemming te brengen. Het ging om de ontmanteling van een constructie die Fugro tegen een overname beschermde. Toen het bestuur van Fugro dat had geweigerd, eiste Boskalis in kort geding dat het bestuur daartoe zou worden gedwongen. De voorzieningenrechter wees de vordering echter af. Hij oordeelde dat beslissingen omtrent de beschermingsconstructie aan het bestuur zijn voorbehouden en het niet aan de aandeelhouders is om daarover een beslissing te geven, ook niet in de vorm van een 'aanbeveling', zoals Boskalis had bepleit.

Sinds 2015 is Boskalis van het vonnis van de voorzieningenrechter in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof en zelfs al in cassatie bij de Hoge Raad. Het gerechtshof was het met oordeel van de voorzieningenrechter eens en verklaarde het hoger beroep ongegrond. Het hof motiveerde dat als volgt:

"Op grond van [artikel 2:114a BW] heeft de daar genoemde aandeelhouder of certificaathouder het recht om de vennootschap te verzoeken om onderwerpen op de agenda te plaatsen die alleen de bespreking van de algemene vergadering van aandeelhouders behoeven en onderwerpen waarvoor ook de besluitvorming door de algemene vergadering nodig is. Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder of certificaathouder een met redenen omkleed verzoek doet om een onderwerp op de agenda te plaatsen dat alleen de bespreking van de algemene vergadering behoeft dient dit onderwerp ter bespreking te worden geagendeerd. In het geval een voorstel voor een besluit wordt ontvangen over een onderwerp ten aanzien waarvan de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheid toekomt om een besluit te nemen dient dit voorstel ter stemming te worden geagendeerd.

(…)

De voorzieningenrechter heeft met juistheid geoordeeld dat de door Boskalis geformuleerde aanbeveling niet een onderwerp betreft ten aanzien waarvan de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheid toekomt om een besluit te nemen. Dat de algemene vergadering van aandeelhouders niet de bevoegdheid heeft om te besluiten tot ontmanteling/beëindiging van de Antilliaanse Beschermingsconstructie wordt door Boskalis trouwens ook erkend. Dit betekent dat Fugro niet verplicht is om de aanbeveling van Boskalis en de daarop gegeven toelichting ter stemming op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen.

(…)

Feit blijft dat de algemene vergadering van Fugro niet bevoegd is om te besluiten over de ontmanteling van de Antilliaanse Beschermingsconstructie en daarom over dat onderwerp geen stemming op de agenda kan afdwingen. Dit wordt niet anders doordat het stemresultaat met betrekking tot een dergelijke “aanbeveling” – die hier overigens eerder het karakter van een instructie heeft – formeel niet bindend is (…)."

Vorige maand heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de Hoge Raad geadviseerd om het oordeel van het gerechtshof te volgen.

Het wachten is nu op het arrest van de Hoge Raad. Wij houden u op de hoogte.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
AG: Boskalis kan geen stemming afdwingen over beschermingsconstructie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief